Doba seniorů

PRVNÍ NOVINY ČESKÝCH SENIORŮ

- šéfredaktor: ing. Lenka Desatová
- každý měsíc 32 stran plných informací, rad a zajímavostí

 ČASOPIS DOBA SENIORŮ JE I VAŠÍM ČASOPISEM! CHCETE SE PODÍLET NA JEHO TVORBĚ? NEVÁHEJTE A POSÍLEJTE SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA EMAIL DOBASENIORU@RSCR.CZ NEBO NA ADRESU REDAKCE nám. W. Churchilla 3, 130 00 Praha 3, Žižkov.

Časopis je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 PRODEJNÍ MÍSTA, KDE KOUPÍTE DOBU SENIORŮ

 

LISTOPADOVÁ Doba seniorů právě v prodeji

Co najdete v aktuální Době seniorů?

 

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,

Vážení a milí čtenáři,

máme za sebou měsíc, který byl nabitý událostmi. Ve dvanácti krajích ČR, kde má Rada seniorl své krajské Rady, byly uspořádány předvolební Kulaté stoly, na nichž se senioři mohli setkat tváří v tvář politikům, kteří se ucházeli o jejich hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Někde byl zájem o debaty takový, že se do objednaných sálů musely přidávat židle, jinde naopak mnoho seniorů nedorazilo. V každém případě se ale debatovalo velmi živě. Zastoupení politiků bylo vesměs velké, na několik debat přišli i stávající ministři. Co je zarážející, že na několik debat nepřišli zástupci poartnerských politických stran Rady seniorů, o kterých bychom se domnívali, že mají k seniorům blíže než strabny pravicové. Občas chyběli zástupci KSČM a také ČSSD… Těžko říct, zda se snažili lovit hlasy voličů jinde a s hlasy seniorů počítali více méně automaticky nebo zda se již v té době smířili s tím, že skončí hluboko v poli poražených.

Na tomto místě je třeba poděkovat předsedům krajských Rad a jejich týmům, těm, co se na této, již tradiční akci Rady seniorů, podíleli.

Ačkoli bylo před volbami, nezapomněly krajské Rady ani na Mezinárodní den seniorů. Každá krajská Rada pořádala minimálně jednu, často však více akcí, většinou za přispění krajů, měst, obcí či společnosti SunDrive, s níž Rada seniorů spolupracuje na projektu Senior Pas. O tom, že se Mezinárodní den seniorů stává součástí života českých, moravských i slezských měst a obcí, svědčí i počet příspěvků, které z oslav do naší redakce dorazily. Rozhodli jsme se dát aspoň malý prostor všem, nejen těm, které se konaly pod hlavičkou krajských Rad. Nejstarší generace občanů naší vlasti si zastouží respekt a úctu za to, co pro tuto zemi vykonali, a co mnozí stále ještě vdělají. Důstojné oslavy jejich svátku budiž jim poděkováním a důkazem toho, že slova o úctě ke stáří nejsou jen planými řečmi.

Nemohu se na tomto místě nevrátit te Kulatým stolům. I tam zněla plamenná slova o úctě ke stáří, o mezigenerační solidaritě, o zlepšování mezigeneračních vztahů… Mnozí politici dojemně líčili, jak se v rodině starají o své babičky… Snad si na svá slova, alespoň ti, kteří ve sněmovně zasednou, vzpomenou. A snad konečně vyslyší volání Rady seniorů, která již několikráte vznesla požadavek, aby byl Mezinárodní den seniorů zařazen mezi významné dny v našem kalendáři. Bývalý statutární místopředseda Ing. Oldřich Pospíšil otevíral tuto otázku pravidelně na každém setkání s politiky… Výsledek se nedostavil, alespoň zatím. Tak snad se to podaří nyní, snad noví páni poslanci chápou, že by to byl projev díku a úcty generaci, která pro tuto zemi leccos udělala.

I proto, že jsme dali větší prostor této, podle nás, velké události, zbylo méně prostoru na zprávy z krajů, proto se omlouváme všem, na jejichž příspěvky se tentokráte nedostalo.

Samozřejmě, že ani v dnešním čísle nechybí onlíbené a vyhledávané poradny, ani soutěže o ceny. Výherci sudoku budou nyní dostávat publikaci od vydavatelství Portal, s nímž jsme navázali spolupráci a jemuž za sponzorství sudoku velmi děkujeme.

Příjemnou zábavu u listopadového čísla

přeje Lenka Desatová

 

 

 

Informace o předplatném Doby seniorů

 

ARCHIV STARŠÍCH ČÍSEL

DOBA SENIORŮ 1/2016
DOBA SENIORŮ 2/2016
DOBA SENIORŮ 3/2016
DOBA SENIORŮ 4/2016
DOBA SENIORŮ 5/2016
DOBA SENIORŮ 6/2016
DOBA SENIORŮ 8/2016
DOBA SENIORŮ 10/2016
DOBA SENIORŮ 11/2016

Doba Seniorů 12/2015
Doba Seniorů 11/2015

Doba Seniorů 9/2015

Doba Seniorů 8/2015

Doba Seniorů 7/2015

Doba Seniorů 8/2013
Doba Seniorů 7/2013
Doba Seniorů 6/2013
Doba Seniorů 5/2013
Doba Seniorů 4/2013
Doba Seniorů 3/2013
Doba Seniorů 2/2013
Doba Seniorů 1/2013 


Doba Seniorů 12 /2012
Doba Seniorů 11/2012

Doba Seniorů 10 /2012

Doba Seniorů 9/2012

Doba Seniorů 8/ 2012

Doba Seniorů 7/2012
Doba Seniorů 6/2012
Doba Seniorů 5/2012
Doba Seniorů 4/2012
Doba Seniorů 3/2012
Doba Seniorů 2/2012
Doba Seniorů 1/2012


Doba Seniorů 12/2011
Doba Seniorů 11/2011

Doba Seniorů 10/2011

Doba Seniorů 9/2011

Doba Seniorů 8 /2011
Doba Seniorů 7/2011
Doba Seniorů 6/2011
Doba Seniorů 5/2011
Doba Seniorů 4/2011
Doba Seniorů 3/2011
 Doba Seniorů 2/2011
Doba Seniorů 1/2011 

 

Doba Seniorů 12/2010
Doba Seniorů 11/2010

Doba Seniorů 10/2010

Doba Seniorů 9/2010

Doba Seniorů 8/2010

Doba Seniorů 7/2010

Doba Seniorů 6/2010

Doba Seniorů 5/2010

Doba Seniorů 4/2010

Doba Seniorů 3/2010

Doba Seniorů 2/2010

Doba Seniorů 1/2010Doba Seniorů 12/2009
Doba Seniorů 11/2009

Doba Seniorů 10 /2009

Doba Seniorů 9 /2009

Doba Seniorů 8/2009

Doba Seniorů 7/2009
Doba Seniorů 6 /2009
Doba Seniorů 4/2009
Doba Seniorů 3/2009
Doba Seniorů 2/2009


Doba Seniorů 11/2008
Doba Seniorů 12/2008

 

Doba Seniorů 8/2007
Doba Seniorů 4/2007
Doba Seniorů 3/2007
Doba Seniorů 2/2007
Doba Seniorů 1/2007

 

Doba Seniorů 12/2006
Doba Seniorů 11/2006
Doba Seniorů 10/2006
Doba Seniorů 9/2006
Doba Seniorů 7/2006
Doba Seniorů 6/2006
Doba Seniorů 5/2006
Doba Seniorů 4/2006
Doba Seniorů 3/2006
Doba Seniorů 2/2006
Doba Seniorů 1/2006


Doba Seniorů 3/2005
Doba Seniorů 2/2005
Doba Seniorů 1/2005