Vedení RS ČR

Rada seniorů České republiky disponuje reprezentativní mírou suverenity k výkonu vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, k resortům, k parlamentu a k dalším ústavním činitelům v zastoupení všech cca 2 380 000 příjemců starobních penzí v České republice. Po konstituování příslušných struktur usiluje uvedené funkce plnit též ve vztahu k orgánům krajské a obecní samosprávy. De–iure bylo zaregistrování Rady ukončeno dne 4. července 2005. Posláním Rady, která v České republice vznikla po vzoru Západní Evropy, je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj. Rada seniorů je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace. Vedoucími představiteli Rady byli na 4. sjezdu (7. května 2021) zvoleni:

 Ing. Lenka Desatová – předsedkyně
 Ing. Milan Taraba - statutární  místopředseda
Milena Hesová - místopředsedkyně
doc. Lidmila Němcová místopředsedkyně
Miloslav Vajs – místopředseda

Další členové předsednictva:
Ing. Jaroslav Ulma
Ing. Jaroslav Vodička
Jan Rejský
Mgr. Magdalena Edová, Dis.
RSDr. Eva Vlčková
Jana Pištěková

Kolegium RS ČR:

Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Milan Taraba, Nina Nováková, Ing. Jaroslav Ulma, RSDr. Eva Vlčková, plk. Ing. Jaroslav Vodička, Prof.  MUDr. Pavel Kalvach, DrSc., Ing. Lenka Desatová, Jan Rejský, Milena Hesová, Miloslav Vais, Miroslava Palečková, Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Danuše Steinová, Libor Pilka, Pavlína Krbcová, Pavla Radová, Plk. Ing. Pavel Gluc, JUDr. Miloslav Hora, Alena Nohavová, Mgr. Vladimír Berounský, Mgr. Magdalena Edlová, Dis, Mgr. Viktor Vodička, Plk. Ing. Jiří Pešta, PaedDr. Květa Čelišová, Marcela Reichelová, Mgr. Zdeněk Srba, Plk. Ing. Jaroslav Koštíř, Danuše Polášková, Pplk. Petr Mrázek, Mgr. Jana Hošková, Jana Pištěková, Květa Šlahůnková, Hana Střechová, Jan Procházka, Jana Ouředníčková

Kontrolní a revizní komise RS ČR Ing. Mária Somlóová - předseda Členové revizní komise: Ing. Václav Švarc, Marie Volmanová, Stanislava Brejníková

Tiskový odbor a oddělení komunikace RS ČR
KONTAKT rscr@rscr.cz