Dny nájemního bydlení v Ostravě

Sdružení nájemníků ČR uspořádalo ve dnech 13. – 14. 3. 2019 pod patronacemi Andreje Babiše, předsedy vlády ČR, Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR, Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí ČR, Tomáše Hanzela, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Moravskoslezského kraje, Statutární města Ostrava a Česká společnosti pro rozvoj bydlení mezinárodní  konferenci s cílem zvýšit dostupnost bydlení v ČR touto formou i pro domácnosti s nižšími příjmy a dále pak regeneraci nájemního a družstevního bydlení.

Současná situace v Česku v oblasti bydlení není dobrá, jak uvedl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba. Dne 27. února 2019 uveřejnila Evropská komise zprávy z členských zemí jako součást analýzy evropského trimestru. V České republice dle této zprávy hrozí ztráta bydlení a růst bezdomovectví u domácností s podprůměrnými příjmy, zatímco související politika chybí, žádné plány na úpravu do roku 2023 nejsou k dispozici.

V této souvislosti na konferenci vystoupili především zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí s návrhy na postupné zlepšování situace v dostupnosti bydlení. S podrobnou prezentací vystoupil i prezident Mezinárodní unie nájemníků (International Union of Tenants) pan Sven Bergenstråhle, dále pak představitelé bytového družstevnictví, Svazu měst a obcí, partnerských nájemnických organizací z Německa a Slovenska, zástupci vědecké a odborné veřejnosti. Předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes ve svém vystoupení seznámil s aktuálním stavem seniorského bydlení.

1.MMR_SON_právní předpisy_190314_fin

2.MPSV_Prezentace (NM Stocklova) (KB)

3.Mikulec_Akční plán SMO_14.3.2019

4.Endel.Černá louka

5.Panovec.NOVÁ LEGISLATIVA 2019

6.Hanak_SCMBD_SON_Dny najemniho a druzstevniho bydleni

7. prezentace STAV SENIORSKÉHO BYDLENÍ

8. Ostrava

9. Bartels Ostrava – Vortrag-rev-be - Bartels Ostrava – Vortrag-rev-be- cz

10. Sven Berg.Ostrava - prezentace Sven Ostrava 2019 v CZ

11. Ševčík.Konference Ostrava

12.Dynamika_promen_bydleni

13.Regenerace bytových domů

14. Nájemní bydlení_Petr Hána_

15. Rostoucí role služeb RESIDOMO_

16. Nájemní bydlení

17. Dostupné družstevní bydlení