Rada seniorů uspořádala konferenci na téma Kvalita života českých seniorů

Dr. Zdeněk Pernes zahajuje konferenci

Dr. Zdeněk Pernes zahajuje konferenci

Oslavy Mezinárodního dne seniorů, které pro RS ČR odstartovaly středečním přijetím delegace prezidentem republiky Milošem Zemanem (více zde), pokračovaly další významnou akcí i 2. října. Ten den uspořádala Rada seniorů pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka konferenci na téma Kvalita života českých seniorů.

Akce tak trochu vybočila z celé série oslav a vystoupení, které probíhaly na všech místech republiky (více o oslavách v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Plzni).

Neslavilo se, zazněla velmi zajímavá data z ojedinělého průzkumu a šetření, které RS ČR vypracovala. Mapovala situaci důchodců od roku 2003 do roku 2013, tedy za deset let. A výsledek byl jednoznačný – bohužel. Životní úroveň seniorů poklesla.

Tato data, ale i další velmi zajímavé příspěvky, slyšely v  útrobách poslanecké sněmovny ČR nejen přítomní politici, ale také na dvě stovky seniorů nejen z České republiky. Cestu si na konferenci našli i zástupci seniorů ze Slovenska, Rakouska, Německa či Anglie. Nechyběl ani předseda mezinárodní seniorské asocieace Eurag Dirk Jarré.

Konferenci zahájil uvítacím slovem předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes. Po něm přítomné pozdravila první místopředsedkyně sněmovny Jaroslava Jermanová. Po ní se slova ujal náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík, po něm přistoupila k mikrofonu jeho kolegyně, náměstkyně Mgr. Jana Hanzlíková. Za ministerstvo zdravotnictví vystoupila vrchní ředitelka kabinetu ministra Mgr. Lenka Taie Kolaříková. Své řekl i  Ing. Petr Smrček, náměstek ministerstva pro Místní rozvoj .

S menším zpožděním kvůli svému pracovnímu zaneprázdnění dorazil místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, proto se k mikrofonu dostal jako poslední v úvodním bloku.

V prvním bloku vystoupil s prezentací na téma Konflikt generací: mladí proti starým prof. PhDr. Martin Potůček CSc., předseda Odborné komise pro důchodovou reformu. Po něm seznámil přítomné s některými výsledky průzkumu  Dr. Zdeněk Pernes, předseda RS ČR, který nejvýznamnější data shrnul do prezentace  Struktura a dynamika spotřeby českých seniorů. S  výsledky sociologického výzkumu o kvalitě života českých seniorů, který rovněž vycházel ze zmíněného průzkumu,  vystoupil ing. Lubomír Vacek z klubu sociologů a psychologů. Po těchto vystoupeních následovala krátká diskuse a přestávka na kávu.

Druhý blok konference byl věnován době dožití a ochraně zdraví českých seniorů. Nejprve vystoupil Prof. MUDr. Jan Švihovec CSc., který hovořil na téma Léková politika a senioři, očkování dospělých s důrazem na seniorskou populaciPlněním memoranda O dostupnosti zdravotní péče seniorům za dobu deseti měsíců jeho účinnosti se zabýval ve svém vystoupení Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Nakonec přednesl svou prezentaci prof. MUDr. Ing. Petr Fiala CSc. z asociace českých a slovenských nemocnic. Téma bylo Doba dožití a doba dožití ve zdraví: dostupnost zdravotní a lázeňské péče českým seniorům. Dlužno dodat, že profesor Fiala dorazil, ač měl i další povinnosti a krátce po své přednášce opět odjel. Jeho obětavost a ochotu navzdory překážkám a zaneprázdnění na konferenci vystoupit ocenili nejen představitelé RS ČR, ale i všichni přítomní.

V přestávce, která byla určena na oběd, proběhla v modrém salonku krátká tisková konference, na níž měli přítomní novináři jedinečnou možnost položit většině přednášejících i své dotazy.

Závěrečný bloku pak odstartoval svým vystoupením ing. Milan Taraba, který hovořil na téma bydlení českých seniorů, nedořešené problémy. Po něm vystoupila JUDr. Ing. Eva Helclová – ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení a na závěr náměstek ministryně práce a sociálních věcí Ing. Robin Povšík s prezentací  Stav přípravy zákona o sociálním bydlení.

Následovala část, v níž vystoupili zahraniční hosté, a to Dirk Jarré a primářka Dr. Elizabeth Pittermann, která zastupovala Radu seniorů spolkové republiky Rakousko. Po jejich příspěvcích se rozproudila diskuse, do níž se zapojili čeští i zahraniční účastníci konference.

V samotném závěru pak předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes vyzval přítomné k podpoře sedmi požadavků Memoranda ke zvýšení kvality života českých seniorů.

MEMORANDUM KE ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ
Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013
ZPRÁVA z výzkumu seniorů  


PREZENTACE Z KONFERENCE:

Konflikt generací: mladí proti starým  - prof. PhDr. Martin Potůček CSc.
Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 – Dr. Zdeněk Pernes
Kvalita života českých seniorů – Ing. Lubomír Vacek

Očkování seniorů –  Prof. MUDr. Jan Švihovec CSc.
Doba dožití a doba dožití ve zdraví: dostupnost zdravotní a lázeňské péče českým seniorům – prof. MUDr. Ing. Petr Fiala CSc.

Bydlení­ českých seniorů a nedořešené problémy – ing. Milan Taraba

Fiktion und Realität in der Altenpflege – Was die Alten wirklich brauchen und was der Staat dazu beitragen muss – prim. Dr. Elisabeth Pittermann

prezentace Elisabeth Pittermann- český překlad