Den seniorů v Ústí nad Labem

V pondělí 29.9.2014 od 18.00 hodin hostilo divadlo Ústí nad Labem slavnostní oslavu u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Akci, které  se zúčastnilo 450 seniorů z celého kraje, financoval KÚ pod záštitou pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka. 

 

Úvodní část byla věnována ceremonimím a předávání cen.

Nejprve se slavnostně předávaly cen v soutěži, kterou vyhlásil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Nesla název Senior Art. Soutěžilo se ve třech kategoriích: kresba, malba, grafika, dále fotografie a nakonec ruční práce.

Dále vyhlásila Krajská rada seniorů vítěze v soutěži Nejaktivnější seniorský klub kraje. Do ní se přihlásilo celkem 18 klubů z celého ústecka. Komise, složená ze dvou členů KR – kteří neměli v soutěži svůj klub – a zástupkyně za kraj, paní Bc. Kalasové, měla velmi složitou práci. Všechny kluby jsou velice aktivní, dělají pro své seniory velké množství akcí. Nakonec si vavřín vítězství odnesly kluby z Loun, Roudnice a Litoměřic. Pan hejtman Oldřich Bubeníček udělil za první tři místa finanční dar v hodnotě 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč. Částku mohou kluby použít na vybavení svých prostor.

Na slavnostním ceremoniálu byl také oceněn dlouholetý pracovník KR pan Dr. Ing. Jaroslav Musiál. Přes svůj věk 93 let stále velice aktivní, a jde o člověka, který celý svůj život zasvětil práci pro blaho občanů České republiky. 

Za svou spolupráci vedení kraje a KR obdržel hejtman Oldřich Bubeníček z rukou místopředsedy RS ČR ing. Milana Taraby zvláštní poděkování (více zde). Předseda KR  Alois.Malý poděkoval rovněž vedoucímu kanceláře pana hejtmana, ing. Trojnovi a úřednici jeho kanceláře, paní Bc. Kalasové. Té samozřejmě jak se sluší, předal za její velkou pomoc při obou soutěžích a za spolupráci s KR vůbec, kytici.

Po slavnostním úvodu shlédli přítomní divadelní představení -operetu ,Růže z Argentiny . Představení bylo velice krásné, senioři ocenili také krásnou výpravu i pěvecké výkony. A pak už byl čas rozjet se do svých domovů. 

 

Malý Alois – předseda KR