Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů v Plzni

představitelé kraje a města - zleva V.Šlajs, L.Jochec, M.Baxa, Z.Honz, V.Šimánek, M.Zrzavecký

představitelé kraje a města – zleva V.Šlajs, L.Jochec, M.Baxa, Z.Honz, V.Šimánek, M.Zrzavecký

V předvečer Mezinárodního dne seniorů, tedy 30.9.2014, proběhl koncert organizovaný Radou seniorů Plzeňského kraje. Koncert, který zahájil předseda Krajské rady PK  p. Leoš Jochec, se konal v Měšťanské besedě ve velkém sále a byl vzhledem k volbě orchestru, Matouškův swingband, seniorskou veřejností velmi dobře  přijat. Vzpomínat na hudbu svého mládí přišlo 600 seniorů. Potlesk se ozýval i v průběhu jednotlivých skladeb, zejména po sólech jednotlivých hudebníků. Mimořádným potleskem byla odměňována zpěvačka Iva M. a velmi schopná sólistka na altsaxofon Eliška H.
Koncertu se účastnili i představitelé Plzeňského kraje i města Plzně – hejtman Václav Šlajs,  Mgr. Zdeněk Honz, člen Rady PK pro oblast sociální,  Mgr. Martin Baxa primátor města,  Martin Zrzavecký, náměstek primátora,   MUDr Václav Šimánek, PhD ředitel Fakultní nemocnice a kandidát pro volby do senátu.