Pohybové aktivizační programy

Chůze je přirozenou a vhodnou formou pohybu bez ohledu na věk, zdravotní stav a kondici. Je ideální startovací aktivitou, pokud se chceme dostat opět do formy. Patří mezi nejbezpečnější pohybové aktivity, patří k základním prostředkům prevence civilizačních onemocnění s mnoha kladnými dopady na zdraví.  RS ČR vyhlašuje na rok 2024 tyto soutěžní programy pro jednotlivce i kolektivy s dobrovolnou účastí seniorů členských organizací:

PODPOŘIT TENTO PROGRAM MŮŽETE ZASLÁNÍM LIBOVOLNÉ ČÁSTKY NA ÚČET 2101473156/2010