Senior Foto

Projekt vznikl v Jihočeském kraji, kde jej začala pořádat krajská Rada seniorů Jihočeského kraje. Letos se koná již 8. ročník a zúčastnit se mohou senioři z celé České republiky, kterým bylo ke dni zahájení alespoň 55 let a nejsou profesionálními fotografy. 

Cíl: Podpořit rozmanitý a aktivní život současných seniorů. Jejich zájmy a záliby, nejrůznější aktivity i společenskou činnost. A též ukázat, jak svět kolem nás vidí, a jak ho dokáží zachytit objektivem svých fotoaparátů.

PODPOŘIT TENTO PROGRAM MŮŽETE ZASLÁNÍM LIBOVOLNÉ ČÁSTKY NA ÚČET 2101473156/2010

Termín konání:1. března 2024do 31. srpna 20243. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

  1. Jihočeský kraj fotogenický
  2. Pohled z mého okna
  3. Voda stojící, tekoucí, padající, ve všech skupenstvích
  4. Výrobky, které se mi povedly
  5. Mé oblíbené roční období – fauna, flóra

Zasílání přihlášek a fotografií:

Vyplněné přihlášky je možno doručit v písemné formě na Krajskou Radu seniorů v ul Boženy Němcové, 1824/8 poštou či osobně po domluvě, pracovní doba – úterý a středa od 9.00 do 13.00 hod. Přihlášky je možno podat i na Městských radách seniorů v Jihočeském kraji. Tyto přihlášky budou předány KRS hromadně. Přihlášku lze doručit rovněž e-mailem. V tomto případě je nutno vyplněnou a podepsanou přihlášku, pokud možno oskenovat a poslat jako přílohu e-mailu na adresu krsjc@seznam.cz.

každé kategorii maximálně tři snímky v elektronické formě ve formátu jpg, v plném rozlišení (nezmenšené)

Zasláním přihlášky, byť nepodepsané, zasilatel vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s propozicemi soutěže.

Propozice soutěže a přihláškuobdržíte na Krajské radě seniorů Jihočeského kraje, Boženy Němcové 1824/8, České Budějovice, úřední hodiny každé úterý a středu od 9 do 12 hod., nebo požádejte o zaslání propozic a přihlášky na e-mailové adrese krsjc@seznam.cz. Případné dotazy na telefonu 736 447 584.

PROPOZICE I PŘIHLÁŠKU SI ROVNĚŽ MŮŽETE STÁHNOUT:

PARTNEŘI AKCE: