Jak se žije seniorům v ČR?

 

Po třech letech uspořádala Rada seniorů ČR opět konferenci o kvalitě života českých seniorů. V říjnu roku 2014 byla poprvé v historii Rady seniorů i České republiky vůbec, měřena kvalita života českých důchodců. Analýzu představil v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dr. Zdeněk Pernes. (Více o celé akci zde). Od té doby Rada seniorů svou analýzu pravidelně doplňovala a nyní ji opět představila široké veřejnosti. Vzhledem k jednáním, která aktuálně probíhají na půdě Poslanecké sněmovny, se přítomní sešli tentokráte v sále Přítomnost v Domě odborových svazů na pražském Žižkově.

Příchozí nejprve přivítal již tradiční moderátor konferencí Rady seniorů prof. MUDr. Pavel Kalvach CSc. Po něm se slova ujal předseda Rady seniorů, který přivítal účastníky, přednášející i hosty. K řečnickému pultu se poté postavil Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., který stál v čele komise pro důchodovou reformu. Dodejme, že Odborná komise pro důchodovou reformu vznikla na základě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády České republiky pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a ministra financí Andreje Babiše. Komise měla zhodnotit stav a vývojové trendy českého důchodového systému z pohledu demografie, sociologie a ekonomie a připravit návrhy na takové pokračování důchodové reformy, které stabilizují důchodový systém v dlouhodobé perspektivě, budou přijatelné napříč politickým spektrem a přijmou je i občané. Proto se členy Odborné komise stali odborníci zmíněných oborů, zástupci koaličních i opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, sociální partneři a představitelé občanských a profesních sdružení a asociací. Jednání se účastnili i zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva financí a dalších institucí. Profesor Potůček vystoupil s prezentací na téma současného důchodového systému, v němž zároveň se stručnosti shrnul dosavadní práci komise, co se jí povedlo a co nikoli. Upozornil přítomné na dokument, který jeho komise zpracovala na závěr své činnosti (komise s naposledy sešla 14. září – pozn. aut) a který je k dispozici na jejích webových stránkách duchodova-komise.cz (najdete jej zde).

Poté vystoupil se svou prezentací předseda Rady seniorů dr. Zdeněk Pernes. Materiál Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou je na webových stránkách Rady seniorů zde a jeho nejpodstatnější části jsou rozebrány i v časopise Doba seniorů ve vydání prosinec 2017. S prezentací Příjmová situace a zaměstnanost starších osob v evropském kontextu oslovil přítomné Ing. Tomáš Machanec, MBA z ministerstva práce a sociálních věcí. Na něj navázala Lucie Vidovičová z Masarykovy univerzity v Brně s prezentací vybrané rozdíly v kvalitě života seniorů ve městech a rurálních oblastech očima psychologů. Ta nejprve poděkovala Radě seniorů za to, že tuto konferenci uspořádala i za to, že na ni byla pozvána. Poděkovala také řečníkovi před sebou, jehož prezentace končila shrnutím, že v evropském kontextu na tom čeští důchodci nejsou tak špatně a nejsou tolik ohroženi kvalitou. Obávala se totiž toho, že na optimistickou notu bude hrát jen ona sama. Poté začala s velmi zajímavým srovnáváním života seniorů na vesnicích i ve městech. Vysvětlovala, z čeho pramení u seniorů pocit nebezpečí a co vše se pro seniory skrývá pod pojmy levné a chudé.

Ještě před přestávkou vystoupil předseda hnutí ANO a exministr financí Andrej Babiš. Ten se s trochou ironií podivil nad údaji a závěrem zástupce ministerstva práce a sociálních věcí, poté shrnul fungování vlády Bohuslava Sobotky, na níž jeho hnutí participovalo a označil ji za úspěšnou. Proto pokračoval i konkrétním výčtem toho, co udělala. Posléze navázal ujištěním, že i pro něj a jeho vládu, kterou se aktuálně snaží sestavit, jsou prioritou důchody. Uvedl také, že se hodlají podívat na problém seniorek a jejich penzí, které jaksi neodrážejí fakt, že se staraly o děti, případně o další členy rodiny a proto v té době nechodila do práce. neboť ty vidí jako nejvíce ohrožené chudobou a často neoprávněně.

Blok po přestávce na kávu zahájil MUDr. Petr Fiala. Mimo jiné se věnoval rostoucím nákladům na zdravotní péči. Vysvětloval také, že mnohé problémy vyplývají i z toho, že se systém často potýká s problémem definice zdravotně-sociální, kdy například ministerstvo práce a sociálních věcí nechce platit a neplatí zdravotní péči ani v sociálních zařízeních a naopak zdravotní pojišťovny pak nehradí sociální péči ani ve zdravotnickém zařízení.

Po něm se mikrofonu ujal MUDr. Pavel Kalvach. Ten v úvodu připomněl, konferenci, kterou Rada seniorů ČR uspořádala 12. prosince 2013 pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v prostorách poslanecké sněmovny konferenci na téma Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů? (více o akci zde)Na konferenci bylo na závěr přijato MEMORANDUM za dostupnost zdravotní péče seniorům, se kterým přítomné seznámil. Vy jeho znění najdete na tomto odkazu. Profesor Kalvach posléze probíral, nakolik bylo splněno. A věnoval se i bodům – a těch je bohužel většina – které splněny nebyly. Vysvětloval,  proč Rada seniorů ten který požadavek vznesla, s kým o něm jednala a s jakým výsledkem. Přítomné zaujaly zejména informace podílu výdajů státu z HDP na zdravotnictví, což byl jeden z bodů memoranda. Tento podíl se od roku 2013 nejen nezvýšil, ale dokonce snížil! ČR je stále pod průměrem Evropy. Skončil zjištěním české lékařské komory, že žádná z aktuálních politických stran nemá žádnou reálnou vizi zdravotní politiky. K tomu se zástupce komory, který byl na konferenci rovněž přítomen, vyjádřil v diskusi.

Jako poslední z českých řečníků vystoupil statutární místopředseda Rady seniorů Ing. Milan Taraba s prezentací, v níž upozorňoval na nedořešené otázky v bydlení českých seniorů.Mluvil o problematice Vysokého nájemného i o tom, jaké je srovnání mezi tím, kolik procent populace bydlí ve vlastních bytech v zahraničí a jak je tomu u nás a zamýšlel se nad příčinami tohoto stavu.

Po obědě pak vystoupili se svými příspěvky zahraniční hosté – předseda Jednoty důchodců na Slovensku Ján Lipianský a viceprezident evropské organizace seniorů Eurag Jaap van der Spek a zástupce seniorů z Polska. Následovala diskuse, po níž byl bohatý program konference vyčerpán.

Druhé memorandum ke zvýšení kvality života českých seniorů

Plnění memoranda o „Dostupnosti zdravotní péče seniorům“

 

ŽIVOT ČECHŮ VE ZDRAVÍ…A V ZAŘÍZENÍCH DLOUHODOBÉ PÉČE

BYDLENÍ ČESKÝCH SENIORŮ – NEDOŘEŠENÉ OTÁZKY

situace a zaměstnanost starších osob v evropském kontextu