Porada předsedů krajských Rad seniorů

Druhá letošní pracovní porada předsedů krajských Rad seniorů byla zahájena v sídle Rady seniorů v pondělí 17.9. v 9,30 hodin. Na programu byly oslavy Mezinárodního dne seniorů, kdy předsedové informovali o tom, jaké akce a v jakém termínu chystají akce u příležitosti tohoto významného dne.