Senioři vystavovali již po dvacáté

Klub kina v Humpolci po dvacáté ožil krásou, nápady a kreativitou a to z důvodu, že v měsíci březnu se zde konala výstava prací 34 humpoleckých i přespolních seniorů. Výstavu pořádal výbor Svazu důchodců v Humpolci i za účasti všech místních Domovů důchodců i denního centra Astra, které tak předvedli své výrobky i práci, kterou věnují seniorům v těchto zařízeních. Celkem v 324 vystavených exponátech byla vidět záliba, šikovnost i kreativita seniorů, kteří ve svém volném čase naplňují heslo ,,Ani my nezahálíme‘‘ , pod kterým se výstava konala. Bylo opravdu co obdivovat, krása v podobě vyšívaných, háčkovaných i paličkovaných ubrusů a deček, ručně pletených ponožek, svetříků, čepic, koberečků, košíků, šitých tašek, kabelek, dek i patchworkovou metodou, ukázka enkaustiky v podobě zhotovených přání, keramika, obrazy, ozdoby a náramky z korálků a vzhledem k blížícím se velikonocům i krásně malovaná vajíčka. Pozornost byla věnována i nástěnce fotografií a pohledů ze zájezdů a týdenních pobytů seniorů, které se konaly v roce 2016. K nahlédnutí byly kroniky Svazu důchodců i z Domova důchodců Máchova, kde se zájemci seznámili s jejich činností. Zahájení výstavy se zúčastnili i zastupitelé města Humpolec, kteří v úvodu poděkovali členům výboru za činnost, kterou pro seniory vykonávají, výstavu si se zájmem prohlédli. Během čtyř dnů, po které výstava trvala ji shlédlo přes 150 návštěvníků. Na své vystavené exponáty se přišli hromadně podívat i obyvatelé z domovů důchodců, kteří měli velkou radost, že jejich práci shlédli i ostatní návštěvníci. Všem vystavujícím bylo na závěr předáno poděkování za zapůjčení exponátů. Členy výboru potěšila slova návštěvníků : ,,Výstava se nám moc líbila a je inspirací i pro nás, děkujeme‘‘.

Jana Reichertová