Zasedalo vedení krajské Rady seniorů Ústeckého kraje

Na jednání proběhlo podrobné naplánování na tyto akce :

1) Den seniorů v divadle Most 9.10.2020,vyhlášení nejaktivnějšího klubu Ústeckého kraje.

2) Babička roku pro rok 2020 Ústeckého kraje,která postoupí do celostátního finále v Olomouci.

3) Projednalo se o zrušení ,, Krajské sportovní hry Ústeckého kraje”.

4) Výjezdní zasedání – které se bude konat v České Kamenici.

5) Schválení změny rozpočtu,které se změnili karanténou (zrušené akce).

6) Informace z předsednictva RS ČR, podrobně seznámil p. Malý a přeposlal elektronickou poštou celé KRS.

7) Kulatý stůl se má konat s politiky o životě seniorů v Ústeckém kraji.

8) Krajská rada obdržela od fy.SUN DRIVE jednorázové rukavice a roušky.

9) P. Balcar informoval o posunutí akce na 26.6.2020 MDŽ v Chlumci.

10) P. Hieke podal informaci o akcích pořádané v Krásné Lípě s pozváním.

11) Příprava na květen 2021 – Celostátní sjezd v Praze, hotel Olšanka. Nutně vypracovat připomínky ke stanovám RRS ČR.

Závěrem bychom chtěl poděkovat všem obětavým lidem v době karantény, kteří se obětovali pomáhat našim seniorům a tělesně postiženým

Za KRS Ústeckého kraje: Zdeněk Balcar