Pokračování oslav Mezinárodního dne seniorů v Libereckém kraji

Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Libereckém kraji pokračovaly v dalších městech – v sobotu 12. října 2019 se v Kulturním centru Lidové sady v Liberci sešly téměř tři stovky seniorů, aby si užily odpoledne, v němž je bavili žáci Základní umělecké školy v Liberci a zpěvák Bohuš Matuš. Součástí programu bylo ocenění vybraných 10 pečovatelek z Libereckého kraje.

V úterý 15. října 2019 se pro seniory ze Semil a okolí uskutečnilo zábavné odpoledne v Kulturním centru Golf. I zde vystoupili žáci z místní Základní umělecké školy a následně rozezpíval sál oblíbenými písněmi Bohuš Matuš. V Semilech byli oceněni aktivní senioři paní Růžena Buchtová a Mgr. Miloš Plachta.

Seriál oslav, který byl pořádán pod záštitou náměstka hejtmana Mgr. Pavla Svobody, byl ukončen v pátek 18. října 2019 v kulturním centru Střelnice v Turnově. Program byl pestrý – po ocenění aktivní seniorky paní Boženy Zajíčkové vystoupil zazpíval zpěvák a muzikant Miroslav Bílek a poté následovala soutěž „Babička Libereckého kraje“. Pětici soutěžících doplnil soutěžící Oldřich Korytář, a potvrdil tak, že by se soutěž mohla přejmenovat na „Prarodič roku“.