Rada seniorů vyzývá ministerstvo: umožněte seniorům účinnou prevenci!

 

Jednání delegace RS ČR s týmem ministra zdravotnictví

Jednání delegace RS ČR s týmem ministra zdravotnictví

 

Po měsíci platnosti novely zákona, jež mimo jiné zaručuje seniorům nad 65 let očkování proti pneumokokovým infekcím zdarma podle schváleného očkovacího schématu, vyzývá Rada seniorů ministerstvo zdravotnictví k zásahu. Celý první měsíc platnosti nemohli senioři svého nároku využít, neboť lékaři nedostali metodický pokyn, jak očkování vykazovat pojišťovnám! Poté, co na vzniklou situaci upozornila média a Rada seniorů požadovala po ministerstvu okamžitý zásah, se ministerstvo zdravotnictví dohodlo s pojišťovnami na naprosto nevyhovujícím a zákon nenaplňujícím řešení. Senioři tedy za očkování při dodržení očkovacího schématu doporučeného odborníky musí stále platit.

Dne 3. 10. 2015 vydala Rada seniorů prohlášení  (čtěte zde), v němž požaduje, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR zjednalo okamžitou nápravu v záležitosti ohledně bezplatného očkování seniorů nad 65 let proti pneumokokovým infekcím. Ještě měsíc po nabytí platnosti novely zákona, která se zabývala právě i očkováním seniorů nad 65 let proti pneumokokům, zmíněný zákon v praxi nefungoval.

Ministerstvo se na uzavřeném jednání se zástupci pojišťoven dohodlo, že seniorům bude hrazena tzv. ekonomicky nejméně náročná varianta, tj. plně hrazena je pouze starší polysacharidová vakcína. V současnosti existují dvě vakcíny, které se však podle odborníků liší účinností a rozsahem ochrany proti zmíněným onemocněním právě u seniorů.

Rozhodnutí vůbec nebere v potaz doporučení České vakcinologické společnosti, které odsouhlasil a přijal i poradní orgán MZ ČR, Národní imunizační komise. Podle tohoto doporučení nejsou vakcíny zaměnitelné, proto úhrada pouze jedné z nich nezaručuje seniorům nejvyšší možnou ochranu, která je momentálně k dispozici. „Rada seniorů ČR prosazovala delší dobu, aby osobám starším pětašedesáti let bylo zdarma hrazeno očkování proti pneumokokovým infekcím,“ říká dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů. „Doplatek na plnou ochranu před pneumokoky nepovažujeme za naplnění litery zákona. Dohoda ministerstva s pojišťovnami nevzala v úvahu doporučení odborníků a v důsledku toho jsou teď senioři, kterým na vlastním zdraví záleží, nuceni doplácet značnou částku, více než dvakrát převyšující úhradu pojišťoven.“

Ministerstvo i pojišťovny svoje rozhodnutí opřely o požadavek ekonomicky nejméně náročné varianty. Aktuálně hrazená polysacharidová vakcína ale ve věkové skupině nad 65 let nemá zdaleka takovou účinnost jako konjugovaná, na kterou si musí senioři doplácet. Proto je potřeba se jí nechat po 3-5 letech znovu přeočkovat, kdežto konjugovaná vakcína poskytuje ochranu bez nutnosti přeočkování. „Podle těchto poznatků se tedy už při třetím přeočkování stává polysacharidová vakcína dražší než jednorázová konjugovaná vakcína. Není to tedy ekonomicky nejméně náročná varianta, jak se nám pokouší pojišťovny i ministerstvo tvrdit,“ kontruje dr. Pernes.

Na stranu seniorů se také staví odborníci. Například Česká vakcinologická společnost ve svém Stanovisku hovoří jasně: „Aplikace konjugované vakcíny jako první je zřejmá. Očkování pouze polysacharidovou vakcínou má u této věkové skupiny velmi nízkou účinnost a vakcíny jsou v tomto slova smyslu naprosto nezaměnitelné (účinnost ve vztahu k délce ochrany a nutnosti přeočkování, mechanismus účinku na imunitní systém).“

Senioři by měli mít hrazené obě vakcíny, protože jejich kombinace poskytuje nejvyšší možnou ochranu před pneumokokovými infekcemi. „Rada seniorů tedy žádá ministerstvo zdravotnictví o přehodnocení rozhodnutí a zajištění očkování zdarma pro seniory v podobě, která je doporučená odborníky. Jen tak poskytnou seniorům šanci uvědoměle chránit svoje zdraví,“ uzavírá dr. Pernes.