Návrhy zákonů penzijní reformy

Rada seniorů ČR dostala od ministerstva práce a sociálních věcí k posouzení a připomínkování tři návrhy zákonů penzijní reformy. Předložené zákony napravují nedokonalosti současného českého  penzijního systému a také  zvyšují progresivitu řady legislativních ustanovení. Rada seniorů ČR zpracování paragrafovaného znění penzijní reformy vítá, oceňuje ji a přijetí všech tří zákonů podporujeKe dvěma návrhům zákona neměla Rada seniorů žádné výhrady, k jednomu pak  uplatňuje tři zásadní připomínky ke zkvalitnění ministerských návrhů zákonů.
 V první řadě požaduje zvýšení navrženého minimálního starobního důchodu, dáe navýšit  penze pracujícím seniorům a v nepolední řadě zachovat institut mimořádné valorizace penzí při vysoké inflaci.
Kompletní znění všech tří stanovisek RS ČR najdete v přílohách.