PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY K NOVÉMU ROKU 2018

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

oslavili jsme nejkrásnější svátky roku, doufám, že v kruhu svých nejdražších, v pohodě a štěstí. V neděli vzpomeneme Silvestra a v pondělí Nový rok. Je tedy doba hodnocení a nových předsevzetí, což Rada seniorů ČR činí již po třinácté. Loni jsem ve svém novoročním vystoupení kritizoval bývalou vládu za v historii České republiky nejnižší valorizaci penzí, která činila 40 Kč! V letošním roce již byla situace jiná, podařilo se nám prosadit maximální možné navýšení, průměrná starobní penze k 1. lednu vzrostla o 2,7 %, tj. o 308 Kč. Tedy reálná kupní síla u většiny starobních důchodů zachována bude, ale k výraznému nárůstu jako u ekonomicky aktivní části populace (+4,1 % za 1 – 9) nedojde! Za leden až listopad životní náklady důchodců meziročně vzrostly o 2,4 procentního bodu, v prosinci předpokládáme maximální možné navýšení o další 0,2 %. Také u druhého zásadního indikátoru, který Rada seniorů ČR permanentně sleduje a vyhodnocuje, tj. relace průměrného důchodu k průměrné mzdě, nebyl vývoj příznivý. Důsledkem více než dvojnásobně rychlejší dynamiky růstu mezd oproti dynamice růstu starobních penzí náhradový poměr meziročně poklesne z 41,4 % v roce 2016 na cca 40,3 % v roce 2017. Tedy o více než jeden procentní bod! S ohledem na vysoký nárůst platů politiků, státní a veřejné sféry jde o extrémní mezigenerační nespravedlnost!Sociální postavení starobních důchodců klesá již čtvrtým rokem! Řešením je nastavení progresivnější valorizace, která ale musí být shodná s nominálním růstem mezd. Loni jsem ve svém novoročním vystoupení chválil vládu za přípravu zákona o sociálním bydlení, který měl vyřešit existenční problémy 30 až 40 tisíc osamělých seniorek a seniorů z nájemních bytů v Praze, Brně a v dalších statutárních městech. Bohužel vládní předlohu, přes velký tlak Rady seniorů ČR, Parlament neprojednal a začínáme zase znovu. Ale velkou radost mám z prosazení plné úhrady očkování proti pneumokokovým infekcím osobám 65+ účinnější vakcínou. Šlo o velký boj se zdravotními pojišťovnami až do poslední chvíle. Ještě v Senátu byla snaha opodstatněný požadavek seniorů zhatit. Konečně, o všech zásadních aktivitách a hodnoceních Rady seniorů ČR jsem seniorskou veřejnost průběžně informoval. A to jak na www.rscr.cz, tak i v měsíčníku Doba seniorů.

Vážené seniorky, vážení senioři,

valorizace penzí 2018 je prvně v historii České republiky vypočítána podle nového, progresivnějšího, dokonalejšího a spravedlivějšího vzorce, který navrhla, obhájila a také prosadila Rada seniorů ČR. Průměrná starobní penze vzroste o 475 Kč. U nejnižších starobních důchodů, tedy 3 320 Kč, které k 31. lednu pobíralo 9 093 osob, dojde k navýšení o 177 Kč. A u nejvyšších starobních důchodů, za které považujeme důchody nad 30 000 Kč a které pobíralo 625 osob, dojde k navýšení o 1 111 a více Kč. K zastavení výše kritizovaného poklesu sociálního postavení starobních důchodců v české společnosti to ale stačit nebude. Propad je možno zastavit jedině dalším navýšením. Rada seniorů požaduje druhou, mimořádnou valorizaci penzí ve výši 573 Kč. S opodstatněným požadavkem oslovíme novou vládu a Parlament, musí být zpracován zvláštní zákon. Čeká nás velká práce při které prosíme o Vaši podporu. Kromě mimořádné valorizace penzí, máme v roce 2018 ambice další, například uskutečnění pro seniory vstřícné penzijní reformy. Tj. zavedení jednorázového starobního příplatku věkově starším důchodcům, pravidelné 13. důchody, zvýšení výše důchodů kombinovaných a v neposlední řadě znovu otevření nastavení mechanismu valorizace penzí. Dále dokončení a přijetí zákona o seniorském nájemním bydlení, zákona o seniorech a zavedení institutu minimálního starobního důchodu. Ze seniorských benefitů máme již s ministrem dopravy předjednánu dopravu osob 70+ na železnici a v integrovaných dopravních systémech zdarma.

V roce 2018 nás čekají prezidentské a komunální volby. U prezidentských voleb doporučuji volit kandidáty v seniorském věku. Osobně budeme s  manželkou volit prezidenta stávajícího, tj. Ing. Miloše Zemana. A do komunálních voleb postaví Rada seniorů ČR svoje kandidáty ve statutárních městech. Jde o otevírání seniorských témat přímo seniorskými představiteli. Věříme, že naši kandidáti seniorskou podporu získají.

Vážené seniorky, vážení senioři,

děkuji Vám za důvěru a podporu Rady seniorů České republiky. Děkuji Vám všem, kteří posíláte stanoviska, podněty a doporučení. Přesto, že se snažím, nejsem vzhledem k vysokému počtu vždy odpovědět každému. Pokorně se omlouvám. Do nového roku si dovoluji popřát pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pokud snad přijdou jsme tu pro Vás.

S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda RS ČR.