Vedení Rady seniorů u ministryně školství

Alois Malý a Dr. Zdeněk Pernes při setkání s Mgr. Kateřinou Valachovou PhD. a šéfem jejího kabinetu Mgr. Miroslavem Jašurkem

Navzdory prázdninovému období se na ministerstvu školství tvrdě pracuje. Nástupkyně odvolaného Marcela Chládka Kateřina Valachová má napilno. Navzdrory nabitému programu si udělala hodinu na přijetí užšího vedení RS ČR. S ministryní se setkali předseda Dr. Zdeněk Pernes a místopředseda Alois Malý.

Témat stihly obě přítomné strany probrat hned několik. V první řadě se hovořilo možnosti finanční podpory sportovních aktivit seniorů, konkrétně pak o mezinárodních sportovních hrách, které chtěla RS ČR uspořádat už letos, o celoživotním vzdělávání, Ministryně vyzdvihla koncept univerzit 3. věku, předseda RS ČR se však zmínil, že tento projekt není zdaleka jediným, které seniorské organizace nabízejí, a pak diskutovali s ministryní, jakým způsobem by bylo možno finančně podpořit i další aktivity celoživotního vzdělávání seniorů. Alois Malý poté otevřel téma mezigeneračních vztahů a nutnosti jejich výuky na školách. Na to reagovala ministryně, že si umí představit výuku mezigeneračních vztahů v rámci předmětu Občanská nauka. Navrhla také, že by bylo přínosné navázat komunikaci mezi RS ČR a  školními radami a parlamenty, právě při ní by mohlo vzejít i více nápadů, jak budovat dobré mezigenerační vztahy a mezigenerační solidaritu.

Ministryně Valachová naslouchá slovům Zdeňka Pernese

Ministryně Valachová naslouchá slovům Zdeňka Pernese