STANOVISKO RS ČR K návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci

 Rada seniorů ČR zaslala MPSV své stanovisko k návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci. Ačkoli nebyla návrhem zákona obeslána, prostudovala jej a kromě toho, že se připojila svými podněty k iniciativě za rovnost, spravedlnost a lidská práva, zaslala i materiál vlastní, který obsahoval tři připomínky obecné a šest zásadních.  Celé znění stanoviska najdete zde STANOVISKO RS ČR K návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci