Jednání Městské rady seniorů města Domažlice

Výroční schůze Městské rady seniorů města Domažlice se  konala 7.3.2024 jako obvykle  v budově T.J. Sokola Domažlice. Výroční schůzi řídil Mgr. Petr Matějka. Schůze se účastnil starosta města Domažlic Stanislav Antoš Bc., druhý místostarosta Jan Benc, velitel městské policie Mgr Petr Kubal.

Hlavní referát o rozsáhlých činnostech Městské rady seniorů města Domažlic přednesl její předseda MUDr Jan Pokštefl. Ve zprávě zmínil především hlavní činnosti organizace s 639 členy v jednotlivých oblastech – skvělou reprezentaci v krajském kole Sportovních her seniorů a úspěchy v celostátním kole, spolupráci s Domovem důchodců, podařené setkání na Zelenově, obecně lze hodnotit působení této seniorské organizace jako všestranně úspěšné a pro město velmi prospěšné. J. Královec za sportovní úsek naznačil další činnosti, zejména upozornil na nominační závody 28.3.2024 pro krajské kolo Sportovních her seniorů v Plzni. V rámci diskuse byl řešena nejen skromná suma financí, ale i přísná pravidla pro jejich využití, zejména v kulturní oblasti, kde je striktně požadována aktivní účast, což omezuje např. návštěvu divadelních představení. V obecné rovině byl opakovaně zmiňován nedostatek pracovních sil nejen starostou města, ale i velitelem městské policie Mgr. Petrem Kubalem. Starosta SOKOLA pozval přítomné na župní slety v Klatovech a v Plzni. Součástí jednání byla i zpráva o hospodaření. Zástupce Krajské rady seniorů Plzeňského kraje poděkoval za všestrannou aktivní činnost a krátce zmínil problematiku starobních důchodů seniorů.