Zasedalo předsednictvo Rady seniorů

Poprvé od 3. sjezdu Rady seniorů ČR se na svém zasedání sešlo předsednictvo, které bylo právě na květnovém sjezdu zvoleno. Po vzájemném představení se byl na jednání předsednictva rozebírán a hodnocen průběh sjezdu.

Předseda krajské Rady seniorů Plzeňského kraje Leoš Jochec posléze informoval předsednictvo o stavu příprav Mezinárodních sportovních her seniorů, které proběhnou 11. července v Plzni.

Předsednictvo se zabývalo také přípravou jednání Kolegia, které proběhne za týden, tedy 28.6. 2017.

Předseda RS ČR informoval předsednictvo o posledním zasedání Rady vlády pro stárnutí populace a dále o dalších akcích, kterých se zúčasnil – o sjezdu odborového svazu KOVO, o sjezdu OSŽ, o sportovních hrách Svazu důchodců v Ústeckém kraji, hrách Rady seniorů krajů Jihočeského a Plzeňského a běhu Kladno-Lidice.

František Prášek informoval o pietních akcích, souvisejících s výročím Lidic, Ležáků, kterých se zúčastnil on.

Předsedkyně revizní komise paní Martínková pak informovala předsednictvo o prvním zasedání revizní komise po sjezdu RS ČR.