4. Konference členů spolku – Svaz důchodců české republiky

V úterý 30. května se v libereckém Koloseu konala 4. konference členů spolku – Svaz důchodců české republiky (dále jen sdčr), který registruje 570 členů v libereckém kraji. . Přítomno bylo celkem 50 osob včetně hostů.

Konferenci zahájila a vedla předsedkyně krajské rady SDČR Bedřiška Klíchová, informovala přítomné ve zprávě o činnosti spolku v našem kraji o plnění programu a aktivitách, kterých se zúčastnili naši členové jak na poli sportovním tak i vzdělávacím. Zajímavá byla i vystoupení pozvaných  hostů,

Za Krajskou radu seniorů pohovořila předsedkyně paní Palečková o spolupráci mezi SDČR a RS v našem kraji, dále náměstek hejtmana Mgr Svoboda o podpoře seniorských aktivit a v neposlední řadě pan Ivan Vodák- člen VR SDČR, organizátor sportovních her v městě  Mostu a minulých ročníků celostátních sportovních her SDČR. . V letošním roce se uskuteční sportovní hry SDČR ve Frýdku Místku .a sportovní hry organizuje i RS ČR, a to v  Plzni.

V diskusi se objevila témata:

  • výše členského příspěvku SDČR na kalendářní rok,
  • členství SDČR v  RSČR ,
  • otázky kolem Hospice v Liberci
  • financování pobočných spolků SDČR na krajských úrovních
  • spolupráce s místními samosprávami.
  • poplatky u lékaře- prohlídky řidičů důchodců,

KONFERENCE zvolila členy jednotlivých komisí, členy KR SDČR Liberec na období 2017-2021. Jednohlasně byly zvoleny návrhy na předsedkyni a místopředsedkyni KR SDČR Liberec na další období jak stávající předsedkyně i místopředsedkyně v těchto funkcích pokračují. .

Pro příští rok se připravuje akce TURISTIÁDA, společné pobytové aktivity, sportovní klání v šipkách, kuželkách, pétanque, minigolfu i pěší turistice a vzdělávání seniorů .

napsala: Věra.Růžičková, ZO SDČR Liberec,

Foto P.Medvidová,J Polcarová