Ministryně Maláčová zavítala na předsednictvo Rady seniorů


 

 

 

 

 

Ve svém sídle na pražském Žižkově zasedalo předsednictvo Rady seniorů ČR. V jeho průběhu jej navštívila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Jako druhá ministryně v historii zavítala na jednání předsednictva Rady seniorů ČR. Vůbec prvním představitelem vlády, který navštívil jednání předsednictva RS ČR, byla předchůdkyně Jany Maláčové v křesle ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Stalo se tak 24. 1 . 2018 (více čtěte zde).

Po úvodu, kdy se ministryně osobně přivítala se všemi členy předsednictva, omluvila se za zpoždění, které bylo způsobeno jednáním vlády. Poté k přítomným krátce promluvila, stručně shrnula, co se v jejím resortu zatím podařilo a co se směrem k seniorské populaci chystá. Představila také své priority na ministerstvu. Pak si vzal slovo předseda Pernes a oslovil ministryni s tématy, kterými se Rada seniorů zaobírá – upozornil například na snižující se náhradový poměr. Mluvilo se i o dostupnosti bydlení vzhledem k seniorské populaci, o dávkách s bydlením spojenými. Řeč se dostala i na problematiku žen, které se staraly o více potomků a právě kvůli tomu mají často nižší důchody, což je pak následně výrazně omezuje v životě, a to zejména v souvislosti s drahým bydlením, zvyšujícími se náklady na základní potraviny i léky.

Stejně jako její předchůdkyně, avizovala i Jana Maláčová, že se s vedením Rady seniorů hodlá setkávat pravidelně.

Po odchodu ministryně se předsednictvo vrátilo ke své běžné agendě. Projednalo průběh III. Mezinárodních sportovních her, vzalo na vědomí informace předsedy o schůzkách s ministry zdravotnictví, kultury a dopravy, které se uskutečnily v době od posledního zasedání.