Stanovisko Rady seniorů ČR k návrh zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením postižením

 RS ČR zaslala MPSV své stanovisko k návrh zákonu, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, k němuž má poznámku, obecnou i zásadní připomínku. 

Stanovisko Rady seniorů ČR k návrh zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením