sportovní hry seniorů v Humpolci

Na čtyřicet seniorů z Humpolce si přišlo dne 28. 5.  od 14,00 hodin zasportovat na již 8. sportovní hry, které pro ně připravil výbor Senioři ČR z.s. ZO Humpolec. V tento den byla zatažená obloha a po poledni se spustil déšť, takže se musela zvolit mokrá varianta her, a to přesunutí z atletického stadionu do sportovní haly. Již od 13,00 hodin vládl v hale čilý ruch, musely se nachystat židle a lavičky, aby se mohli senioři posadit, připravilo se náčiní a občerstvení, muselo se nachystat ozvučení haly. Po půl druhé přicházeli první návštěvníci, mezi nimi i studenti a studentky kvarty z gymnázia dr. Aleše Hrdličky v Humpolci s paní učitelkou Alenou Voplakalovou, kteří přišli pomoci na stanoviště k disciplínám. Tato spolupráce s gymnáziem vznikla již v roce 2018. Při vstupu každý senior obdržel kartičku s deseti disciplínami, se kterou pak obcházel stanoviště a studenti do nich zapisovali splněné úkoly. Hry zahájila předsedkyně paní Hana Havelková, která všechny přítomné přivítala a popřála hodně úspěchů i zábavy při sportování. Předala slovo panu místostarostovi Martinu Hendrychovi, který také všechny pozdravil a popřál pěkné sportovní zážitky i ocenil to, že se taková akce pro seniory koná. Poděkoval člence výboru za zorganizování těchto her a předal kytičku. Po zahájení nastoupily mažoretky ze SVČ, které svým tanečním vystoupením roztleskaly publikum. Vystoupení se líbilo, děvčata obdržela diplom a sladkou odměnu. Poté se slova ujala paní Jana Reichertová, která seznámila s průběhem her i vyzvala přítomné k malému rozcvičení těla, aby byly podány co nejlepší výkony. Senioři se rozešli po skupinkách na jednotlivá stanoviště, kde jim velmi ochotně studenti vysvětlili, jak danou disciplínu zvládnout. Soutěžilo se v těchto disciplínách házení kroužků na cíl, šipky, kuželky, běh s raketou a míčkem, střelba na branku, hod oštěpem, hod míčem na koš, hra möllky, hod míčkem na cíl, lukostřelba. Na těchto stanovištích byla za výkon předána studenty i sladká odměna. Velmi oblíbená mezi seniory je lukostřelba, kterou si zde mohli vyzkoušet pod odborným vedením pana Václava Kaliny, předsedy oddílu. Mezi seniory byly klienti ze SeneCury Senior Centra i z ASTRY, kteří se na zkoušku své zdatnosti velmi těšili i si ji pěkně užili. Někteří byli i se svými chodítky a holemi, ale ani to jim nevadilo a s velkým zápalem se snažili o co nejlepší výsledky. Pro seniory bylo zajištěno i malé občerstvení v podobě bagetky a neperlivé vody, kterou obdrželi zdarma. Bagetky, které velmi chutnaly, připravili studenti v rámci svého odborného výcviku oboru kuchař ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu. Tato škola i v rámci odborného výcviku studentů učebního oboru reprodukční grafik navrhla a vytiskla pozvánky na akci, též diplomy pro děvčata a dospělé. Po zvládnutí všech deseti disciplín každý ze seniorů obdržel diplom za aktivní účast.

Na toto sportovní odpoledne zavítala i redaktorka ČRo rádia Vysočina paní Tereza Pešoutová, která zde natočila reportáž, ta byla odvysílána hned druhý den dopoledne. Kolem 16,00 hodiny byly hry ukončeny s dobrým pocitem, že se opět podařilo propojit dvě generace seniorů a studentů. Nechyběla ani společná fotografie všech 20 studentů a studentek s paní učitelkou, kteří také obdrželi diplom za aktivní účast a bagetku na posilnění. Za zdárný průběh akce patří poděkování vedení škol, studentům a studentkám, paní Vlaďce Štaubrtové, paní Haně Havelkové za ozvučení haly i fotografie, výboru seniorů i TJ Jiskra Humpolec za propůjčení sportovní haly. Celá akce byla zdokumentována panem Jaroslavem Moučkou a najdete ji na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.

Jana Reichertová