Sportovní hry seniorů Libereckého kraje

Ve čtvrtek 16. května 2024 se na městském stadionu v Tanvaldu uskutečnil již 5. ročník sportovních her seniorů, kterých se v tomto roce zúčastnilo 21 týmů z celého Libereckého kraje a dvě družstva z Polska.

Akce byla podpořena Libereckým krajem a proto mezi hosty nechyběl náměstek hejtmana P. Tulpa, ceny vítězům předávala předsedkyně Rady seniorů L. Desatová.

Velké díky patří organizátorům v čele se starostou města Tanvald V. Vyhnálkem, ředitelce sportovní školy J. Tůmové a všem dalším, díky kterým proběhly hry ke spokojenosti účastníků i hostů.

Na stupních vítězů stanuly tyto týmy: Sokol Košov, Zákupy I. a Sportovci Lomnice. První dva vítězné týmy budou reprezentovat Liberecký kraj na celostátních hrách v Liberci v červenci t. r.