Pro zdraví i poučení v létě 2023

Pro zdraví i poučení v létě 2023, takový je záměr pravidelných edukačních letních vycházek kladenských diabetiků.  Započali jsme s nimi koncem června, kdy tématem bylo „Po stopách Aloise Dryáka“, významného architekta. Rodák z nedalekých Olšan u Brandýska zanechal po sobě řadu památek vrcholné secese i moderní architektury s kubistickými prvky. Na Kladně to je budova kladenského Gymnázia ve stylu vrcholné secese a ve stylu již moderního pojetí je kladenská Bratrská revírní pokladna (nyní Okresní soud). V Praze na Václavském náměstí jsou to výstavné secesní budovy hotelů Evropa a Meran. V novoklasicistním pojetí je postaven např. Radiopalác a další. Největší památkou  na Dryáka je pak Strahovský stadion. Doufáme, že zůstane zachován i pro budoucnost.

Protože je léto, a to horké léto, vedla další vycházka k vodě. Cílem byl Turyňský rybník, více známý jako Záplavy, mezi obcemi Kamenné Žehrovice a Srby. Nejde o pravý rybník, protože nemá stavidlo, tudíž se nedá vypouštět a čistit dno, proto je zde zákaz koupání. Z rybníka vytéká potok Kačák. Kdysi zde byl malý rybníček Žehrov, který byl však postupně zavezen a osada Turyň. Kolem protékal potok Loděnice – zvaný Kačák.

Název Záplavy odpovídá vzniku, protože počátkem 20. století byl zde u Srb otevřen černouhelný důl  WANNIECK (skončil 1982). V důsledku poddolování se v roce 1949  propadla část terénu a zaplavila se vodou z dolu. Vznikla tak největší vodní nádrž v okrese Kladno, ale i celém Středočeském kraji – 64 ha a největší hloubka 3 m. Od roku 1985 je chráněnou oblastí, sloužící k rekreaci, vodním sportům (byla zde velká loděnice Poldi, nyní se staví nová) a rybaření. Hnízdí zde mnoho vodních ptáků, zjm, na tzv Malých Záplavách, kde je i ornitologická základna a pozorovatelna.

Prošli jsme se podél vody, viděli pozůstatky „Vaňkovky“ i loděnice Poldi a došli do obce Srby, kde u vody je upravený park a restaurace Racek, cíl četných cyklistů i turistů.

Kolem Záplav, od nádraží Kamenné Žehrovice a dále, vede Drvotova naučná stezka – s řadou zastávek – násep koněspřežky  z Kladna do Lán, pozůstatek Německé Lhoty (studna), Kalspot,  lomy na kvalitní pískovec Žehrovák aj. Tragicky zesnulý mladý ornitolog Drvota, má v Srbech u Malých Záplav svůj pomníček.

Vycházka přírodou se  líbila a ať se vydaří i ty další.

Eva Vlčková , foto J.Kůstka