Krajské sportovní hry seniorů v Olomouckém kraji 2022

Krajské sportovní hry seniorů 2022,mikroprojekt podpořený Euroregionem Praděd, pod záštitou I. náměstka Iva Slavotínka má své vítěze. Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili.
Všichni sportovci byli ocenění pamětní medailí a propagačními dárky. Krajské sportovní hry seniorů jsou velmi kladně hodnoceny širokou veřejností, jako sportovně -společenská událost, kdy cílem je aktivizace seniorské populace bez ohledu na věk .Nejmladším sportovcům bylo šedesát , nejstarším 91 let. Ztoho důvodů soutěžní sportovní disciplíny nejsou cílené na výkon, nýbrž na šikovnost a štěstí. S ohledem na minulé ročníky , kdy docházelo k úrazům, jsme vypustili běh.
Letošních sportovních her seniorů se zúčastnilo více jak 400 seniorů, z toho 260 sportovců z ČR, Polska a Slovenska. Na stadionu panovala i přes úmorné teplo, fantastická nálada a chuť soutěžit. Slavnostního zahájení se zúčastnili zastupitelé kraje, statutárního města Olomouc, Rady seniorů ČR, Opolského vojvodství a Prešovského kraje.
Zlato – družstvo Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje
Stříbro – OO JDS Bardějov
Bronz – Seniorklub Litovel
Všichni ostatní na čtvrtém místě.
Součástí byl bohatý doprovodný program.
Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje děkuje Olomouckému kraji, statutárnímu městu Olomouci, všem partnerům a podporovatelům, spolurealizátorovi panu Janu Machovskému, ČEROZu a panu Sudickému, MUDr.Dagmar Malotové, TJ Lokomotiva v čele s panem Drahoslavem Dočkalem a všem, kteří se podíleli na úspěšné organizaci VII. ročník krajských sportovních her s mezinárodní účastí. Bez této pomoci bychom to nezvládli.
Více informací na www.krsol.cz a ve fotogalerii https://1url.cz/kr2GP