Druhý Zábřežský seniorský sloupek

Náš Senior klub byl založen v roce 1967, jako rozpočtová organizace Městského úřadu v Zábřehu. Letos jsme oslavili 53 roků nepřetržitého fungování a nyní má 284 členů.
Naše vedoucí, paní Zdena Marcinková, která nás vede již 10 roků, stále navyšuje nároky na naše aktivity a zájmy, osvětové přednášky a besedy se zajímavými hosty a na zajímavá témata ze Zábřehu, kraje a celého světa.
Od září již klub pracuje na plné obrátky a rádi se setkáváme skoro po půl roce s našimi členkami a členy. 1. 9. 2020 byla výborová schůze, kde se vyhodnotily dva úžasné zájezdy, které se uskutečnily po  nouzovém stavu.
První z nich, dne 18.6.2020 do Mladé Boleslavi a na zámek Stránov, kterého se zúčastnilo 50 seniorů.
Celkem neznámý, soukromý zámek, je krásně opravený, byly k nahlédnutí fotografie před opravou. Zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu z 15. století, ze kterého se dochovala výrazná kamenná věž. V průběhu následujících let byl několikrát upravován. Současný pohádkový vzhled zámku je výsledkem poslední novorenesanční přestavby z 19. století. Autorem návrhu byl architekt Josef Schulz. V objektu budete obdivovat sbírky motýlů a brouků, historických kočárků a panenek nebo repliky historického nábytku. Nedaleko se také nachází zrenovovaný kostel sv. Václava. Všem účastníkům zájezdu se výklad a interiér zámku moc líbil, po obědě ve starobylé Mladé Boleslavi, jsme měli domluvenou prohlídku města s průvodcem, kterou nám po půl hodině přerušila průtrž mraků a tím neplánovanou zastávku v restauraci na teplé nápoje a samozřejmě i něco tvrdšího. Nakonec všichni účastníci zájezdu odjeli spokojení domů.
Další zájezd, dne 20.8.2020 do historické, srdeční Kutné Hory a zámku Žleby, kterého se zúčastnilo 49 seniorů.Tento zájezd byl od rána ve znamení sluníčka na obloze, optimismu, dobré nálady a sluníčka v duši. Tato nálada trvala po celý den. Tímto tematickým zájezdem si mnoho z nás zopakovalo historii, kterou jsme studovali na Univerzitě třetího věku. Kutná Hora je město ve Středočeském kraji, obec s rozšířenou působností a významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z nejvýznamnějších českých královských měst. Žije zde 20653 obyvatel.  Ve středověku kolem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.
CHRÁM SV. BARBORY – KATEDRÁLA – KUTNÁ HORA
Stavba chrámu započala v roce 1388, podle některých pramenů měla tato stavba mít dvojnásobné rozměry, než má současný chrám. Práce na chrámu byly několikrát přerušeny a výstavba chrámu byla definitivně ukončena až roku 1905. Katedrála je od roku 1995 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
KOSTNICE – KUTNÁ HORA – SEDLEC
Sedlecká kostnice je vyjádřením lidské nesmrtelnosti a zároveň víry ve vzkříšení. Je místem piety a smíšených pocitů, otázek a očekávání… Dnes již i díky médiím světoznámá kostnice v Sedlci u Kutné Hory patří s více než 400 tisíci návštěvníky ročně mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje. Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století - skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou – a podle nejnovějších průzkumů se spolu s dalšími stavebními součástmi opatství snažil přiblížit svým jeruzalémským vzorům.

Sedlecká kostnice – MEMENTO MORI – jedinečně pojaté místo spočinutí téměř 60 tisíců těch, kteří zde byli před námi…
Prohlídkou starobylého města a obědem byla ukončena práce našeho celodenního průvodce.Autobus nás odvezl na zámek Žleby, což byla zlatá tečka dnešního zájezdu.
Zámek Žleby je dnes národní kulturní památkou, patří státu a od dubna do října je přístupný veřejnosti. V jeho interiérech je možné shlédnout směs historických památek a dobových prvků z celé Evropy, např. kožené tapety, hodnotné vitráže, instalace zařízení podle dobové dokumentace. Zámek je možné také hodnotit jako malebnou, neopakovatelnou ale i poučnou užitnou sbírku starožitností v tom dobrém slova smyslu, která určitě stojí za návštěvu. Všechny ohromil svoji originalitou a většina seniorů potvrdila, že je to jeden z nejhezčích zámků v ČR.
Další plánované akce Zábřežského klubu:
Dne 8. 9. 2020 proběhne přednáška na téma Záhady Velikonočního ostrova.
Dne 15. 9. 2020 proběhne Babička roku Olomouckého kraje v Olomouci, na kterou připravujeme tři seniorky ze Zábřehu.
Dne 19.9.2020  jede 53 seniorů do Prahy na muzikál Čarodějka.
Hlavním bodem programu na výborové schůzce byla příprava na den 1. 10. 2020, kdy se budou konat 5. Sportovní hry „Zábřežský sedmiboj seniorů“, pod záštitou města Zábřeh.
Všem děkujeme za sponzorské dary a jakoukoliv podporu, moc si toho vážíme. Je to mravenčí práce celého výboru a patří všem členkám a hlavně vedoucí paní Zdeně Marcinkové veliké díky.
Další programy do konce roku jsou například:
Aktivace a trénování paměti.
Pravidelné zdravotní cvičení jednou týdně.
Vánoční výstava a Mikuláše, kdy se setkají se seniory děti z mateřských školek a vyrobí malé dárečky.
Rok ukončíme předvánočním posezením s malým občerstvením a tombolou.
Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.- L.A. Seneca