SETKÁNÍ SENIORU OKRESU OPAVA V KRAVAŘÍCH

KRS Moravskoslezského kraje plánuje uskutečnit ve všech okresech kraje setkání představitelů seniorských klubů a organizací. Cílem těchto setkání je seznámit organizace       s RSČR a činností KRS MSK.

Dne 14.7.2020 se uskutečnilo setkání okresu Opava na zámku v Kravařích. Setkání se zúčastnilo 26 zástupců organizací a klubů seniorů a všechny přítomné přivítala starostka města  Monika Brzesková. V programu pokračoval předseda KRS MSK Pavel Gluc, který seznámil účastníky s organizací RSČR a KRS, vysvětlil postavení, úlohu a úkoly těchto orgánů, nabídl pomoc organizacím v různých oblastech života seniorů a účast na akcích KRS

v roce 2020, tj. na Krajských sportovních hrách v Ostravě, oslavách MDS v Píšti, v soutěži Senior kvíz 2020 ve Stříteži, účast v soutěžích “Miss babča a senior štramák 2020″ v Ostravě, v kampani “O nejaktivnější seniorskou organizaci” a “Senior/ka roku 2020″. Zároveň je seznámil s možnostmi a podmínkami vstupu do krajské organizace RSČR. V další části vystoupil koordinátor činnosti v okrese Opava, člen KRS, Radim Holeček, který řešil problémy spolupráce a koordinace činností organizací okresu. V diskusi vystoupilo 12 účastníků, kteří seznámil přítomné s činností svých organizací. Na závěr setkání byla provedena v režii města prohlídka krásného zámku v Kravařích, památky barokní architektury

ve Slezsku s nově rekonstruovanou Zámeckou kaplí.

Celá akce se vydařila a splnila očekávání organizátorů i účastníků. KRS MSK bude pokračovat v těchto setkáních okresem Frýdek-Místek. Poděkování KRS MSK patří městu Kravaře a Zámeckému klubu žen v Kravařích za vytvoření podmínek k setkání.

P. Gluc