Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona o přídavku na bydlení

V uplynulých dnech dostala Rada seniorů ČR od ministerstva práce a sociálních věcí k připomínkování návrh zákona o přídavku na bydlení. Kompletní stanovisko a připomínky najdete v příloze. Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona o přídavku na bydlení