Krajská Rada seniorů Plzeňského kraje slavila desáté výročí založení

V sídle krajského  úřadu Plzeňskeho kraje se v úterý 15. října sešli představitelé členských organizací, aby si připomněli 10.vyročí založení zdejší krajské Rady. Úvodem přivítal předseda krajské Rady Leosš Jochec v první radě doktorku Miladu Emerovou, jako hejtmanku, za jejiž působnosti byla krajská Rada založena. A pak vítal další hosty, mimo jiné předsedu republikové RaDy doktora Zdeňka Pernese, náměstka hejtmana Mgr. Zdeňka Honze a další. Po té předal slovo paní doktorce Zdeňce Hornofové, která byla pověřena moderováním celé akce. I ona všechny přivítala, a pak pozvala do sálu dudáky, kteří se postarali o velmi příjemnou atmosféru. Svou báseň věnovanou právě krajské Radě odrecitovala Jaroslava Kaucká.

Po kultuře se ujal slova Leoš Jochec, ktery ve svem projevu stručně shrnul, co se za deset let událo. připomenul, že aktu založení 13.10. 2009 se zúčastnilo 12 organizací, z nichž dvě již neexistují, avšak počet členskych organizací se výrazně rozrostl a to na 44 s celkovým počtem prřs 6000 členů. Přítomné seniory pozdravil dále Zdeněk Pernes. Následovala slavnostní chvíle, kdy byla za dlouholetou nezištnou činnost devítka seniirů. S projevy dále vystoupili náměstek Honz, exhejtmanka Emmerová a za město Eliška Bártíková. Následovalo předávání čestných uznáni pro členy jednotlivych organizaci za jejich práci,.

Po přestávce byl pak čas už jen na diskusi.