SETKÁNÍ NA HRANICI, tentokrát na Slovensku

Stalo se již tradicí, že se každoročně organizuje setkání důchodců Moravskoslezského kraje,

s přáteli z Jednoty důchodců Slovenska ze Žiliny a Košic a seniorů z Polska,  Bialsko-Biale. Letos tuto akci zorganizovala Jednota důchodců Žilinského kraje ve Východné.

Území obce Východna se nachází ve východní části okresu Liptovský Mikuláš a je největší vesnicí v kraji. Rozkládá se na severu pod Vysokými Tatrami, kde se tyčí majestátní Kriváň až na jih, kde jsou Nízké Tatry, a sousedí s horehronskou obcí Heľpa. Západní a východní část území vyplňuje Liptovská kotlina.

Ráno nás Východná přivítala slunečným počasím a byli jsme překvapeni, jak je celý areál krásný, velký a vybavený. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením, koliba, dětské hřiště, malý a velký amfiteátr, stálá expozice dřevěných plastik, škola řemesel, prostor pro stanování, ohniště. Dominantu tvoří 28 m vysoká vyhlídková věž “Májka”, ze které je vidět krásné panoráma Vysokých, Západních, i Nízkých Tater. Někteří si tam vyšlápli a nelitovali.

Je myšleno na všechny a při letošních folklorních slavnostech, kdy byla rekordní návštěvnost 30 000 lidí to není určitě jednoduchá. Nás bylo méně, ale bylo o nás postaráno stejně pečlivě. Na úvod nás přivítali

( asi zbytečné, ale pro úplnost -poslankyně Evrópskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková,poslanec NR SR a primátor města Košice MUDr. Richard Raši PhD.,exposlankyně Evropského parlamentu Mgr. Katarina Roth Neveďalová, Státní  tajemník MV SR a víceprimátor města Liptovský Mikuláš Ing. Rudolf Urbanovič,místopředseda VÚC Žilina a primátor Liptovského Hrádku Mgr. Vladimír Tréger PhD., poslanec VÚC Žilina a primátor města Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč PhD., náměstkyně primátora města Košice: MUDr.Renáta Lenártová, přednostka okresního úřadu Liptovský Mikuláš Mgr. Lenka Mitrengová, ředitelka pobočky Sociální  pojišťovny Liptovský Mikuláš Ing. Alena Uličná, poslanec VÚC Žilina a starosta obce Podtureň  Marián Vojtík, starosta obce Východná: Juraj Blaško, starosta obce Liptovský Ján: Juraj Filo předseda Svazu důchodcú ČR: Ing. Oldřich Pospíšil,  ředitelka  Akadémie seniora Bielsko Biala Polsko: Lilianna Zarebiňská,  Předsedkyně  krajské organizácie Moravsko – Slezkého kraje Svazu dúchodcú ČR Zlatuška Paršová, předseda Krajské organizace JDS Košice: Ján Matuško,predsedkyně revízní komisie Krajskej organizácie JDS Žilina Emma Žišková, ředitelka  Kulturně-osvětového střediska Liptov Mgr. art. Mirka Palanová, předseda Krajské organizace JDS Žilina: Dr. Michal Kotian )

organizátoři této akce, předseda Jednoty důchodců Žilinského kraje, Dr. Michal Kotian,  představitelé Žilinského kraje, hostitelské obceVýchodná a hosté z jednotlivých seniorských organizací -  Ing.  Oldřich Pospíšil předseda Svazu důchodců ČR, Lilianna Zarebinska  předsedkyně Stowarzyszenia AKADEMIA SENIORA, z Bialsko-Biale a Ján Matuška – z JDS Košického kraje. Po oficiálním uvítání začalo vystoupení jednotlivých folklórních souborů a to převážně ze Slovenska, kde má folklór velkou tradici a areál Východná je toho dokladem. Z Česka nás reprezentovaly Country Girls z Petřkovic,  soubor AS PLUS z Bialsko – Biale zase Polsko. Všechna vystoupení byla pěkná, dobře jsme se pobavili, obnovili, nebo navázali nová přátelství. V celém areálu bylo rušno, návštěvníci se střídali u občerstvení, prohlíželi si celý areál a výhled z Májky byl mimořádný. Celý program proběhl za slunečného počasí a teprve v závěru se začaly stahovat mraky a na závěr začalo pršet. To nám však nevadilo, protože jsme se již chystali k odjezdu naplněni příjemnými kulturními zážitky, a s očekáváním příštího 10. ROČNÍKU SETKÁNÍ NA HRANICI, které se uskuteční v Polsku.

Ing. Daniela Prošková

MO SDČR Ostrava