Poprvé po 3. sjezdu Rady seniorů zasedalo Kolegium

Týden poté, co se poprvé po 3. sjezdu Rady seniorů ČR sešlo na svém prvním zasedání nově zvolené předsednictvo, sešlo se v sídle Rady seniorů – Domě odborových svazů na Žižkově i nové Kolegium – nejvyšší orgán Rady seniorů.

V samotném úvodu poděkoval předseda RS ČR dr. Zdeněk Pernes přítomnému generálu Pavlu Vranskému (96 let)  za dlouholetou činnost ve sjednoceném seniorském hnutí a předal mu také pamětní desky, které si pan generál nemohl převzít na sjezdu. Ke gratulaci a poděkování se připojili svorně všichni přítomní, Pavel Vranský poté poděkoval a shrnul velmi stručně svou činnost.

Poté se Kolegium zabývalo 3. sjezdem. Následně byly na pořadu Mezinárodní sportovní hry seniorů, které se 11. července uskuteční v Plzni. Předseda krajské Rady seniorů Plzeňského kraje obšírně informoval o stavu příprav i programu her. Jeho zprávu vzalo Kolegium na vědomí. Dalším neméně důležitým bodem byly volby 2017, respektive příprava předvolebních Kulatých stolů, které již pravidelně Rada seniorů pořádá.

Prohlášení RS ČR k volbám