Poslední jednání kolegia v letošním roce

Naposledy v letošním roce zasedal ve středu 10. prosince nejvyšší orgán Rady seniorů ČR – kolegium. V úvodu se shromáždění představilo nové vedení spolku Veterán Policie ČR  a také nové vedení KRS v Olomouckém kraji.

Na pořadu jednání bylo celkem deset bodů, z nichž nejdůležitějšími byly vyhodnocení činnost podle plánu práce na rok 2014, který kolegium schválilo loni v zimě, a dále financování RS ČR na ro 2015. Rada seniorů v průběhu letošního roku odpřipomínkovala všechny návrhy právních předpisů, které jí byly postoupeny ministerstvem práce, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem financí. Celkem jich bylo ke dvěma desítkám. Dále RS ČR zpracovala vlastní návrh zákona o minimálním starobním důchodu, pro jehož prosazení se nyní snaží zajistit podporu u politické reprezentace. Předseda RS ČR konstatoval, že většina bodů výše zmíněného plánu byla splněna. Plán práce na rok 2015 pak byl schválen bez připomínek.

Na pořad jednání se opět dostaly i připravované Mezinárodní hry seniorů, plánované na červenec 2015. Po poměrně dlouhé diskusi bylo s konečnou platností hlasováním rozhodnuto, že se tato akce, která má být jedním z pilířů oslav desetiletého výroční vzniku Rady seniorů ČR, uskuteční.