Informace z důchodové komise

Na  posledním jednání v roce 2014 se ve čtvrtek 11. prosince sešla Odborná komise pro důchodovou reformu. K rozhodnutí bylo předloženo 10 návrhů pro vládu, nakonec byly schváleny pouze dva. A to:
a) Návrh revizního systému nastavení důchodového věku, který vládě navrhuje každých pět let posoudit a případně též revidovat zákonem nastavenou hranici důchodového věku. A to podle aktuální demografické prognózy doplněné o konkrétní výhledy vývoje ekonomiky a nezaměstnanosti. Doba pobírání starobního důchodu se předpokládá na úrovni jedné čtvrtiny života člověka.
b) Sdílení vyměřovacích základů manželů pro uplatnění důchodových nároků. Tímto institutem Komise vládě navrhuje u manželů a registrovaných párů zavést společný vyměřovací základ pro budoucí výpočet výše důchodů. Oproti současnosti jde o vyšší ochranu partnera, který pracuje v domácnosti a vychovává děti. Ženy by tak v budoucnu měly mít vyšší důchody, muži naopak nižší.
Činnost Komise v roce 2015. Činnost Komise bude, oproti původnímu předpokladu, pokračovat i v příštím roce. Jet o dobrá zpráva, protože není dořešen nový mechanismus valorizace důchodů. Ze šestnácti úkolů, které budou řešeny, se současných starobních důchodců týkají dva:
a) Diskutovat a zaujmout stanovisko k alternativám současného mechanismu valorizace důchodů, popřípadě navrhnout nový mechanismus valorizace
b) Zavedení evidence odvodů sociálního pojištění za státní pojištěnce
Návrh Rady seniorů ČR na nové valorizační schéma, tj. základní výměru důchodů valorizovat plošně o růst spotřebitelských cen a procentní výměru procentuálně o 1/3 přírůstku reálných mezd, je tedy stále ve hře a bude se o něm hlasovat. Diskutuje se též prostá plošná valorizace důchodů. Tedy nic není rozhodnuto, čeká nás velká práce.