Předsednictvo jednalo o sportovních hrách i rozpočtu

předsednictvo RS ČR

předsednictvo RS ČR

Ve středu 19. listopadu zasedalo předsednictvo Rady seniorů ČR. Na svém jednání se zabývalo mimo jiné přípravami Mezinárodních sportovních her, které jsou plánovány na léto 2015 a jejichž pořádání posvětilo na svém posledním zasedání i Kolegium RS ČR. S aktuálním stavem věcí, předběžným rozpočtem, předpokládaným počtem účastníků a dalšími záležitostmi, seznámil předsednictvo šéf organizačního výboru her Alois Malý. Předsednictvo jeho zprávu vzalo na vědomí a požádalo o další doplnění a aktualizaci stavu před prosincovým zasedáním Kolegia.

Další podstatnou věcí byla diskuse o rozpočtu. Předsednictvo bylo jednak seznámeno s čerpáním rozpočtu a výsledky hospodaření za první pololetí roku 2014, tak s přípravou a strukturou projektů financování RS ČR v roce 2015.

Informace o dění v Důchodové komisi MPSV posléze předal přítomným předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes. Vysvětlil opět, proč  RSČR nepodporuje plošnou valorizaci penzí, a hlavně seznámil vzevrubně členy předsednictva s průběhem posledního jednání komise, kde právě téma valorizace penzí bylo otevřeno a on na něm vystoupil a prezentoval stanovisko a propočty ŘC ČR. Valorizaci penzí považuje Rada seniorů za své stěžejní téma, hodlá jej nejen sledovat, ale aktivně se do něj zapojovat a prosazovat svá stanoviska i v budoucnu.