Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Praze

V sídle republikové Rady seniorů se sešli zástupci 14 pražských neziskových organizací, které pořádají pro seniorskou veřejnost aktivizační programy, vzdělávací akce, fyzické aktivity,kognitivní treninky, poskytují služby a společně všestranně přispívají k tomu, aby se senioři v hlavním městě cítili bezpečněji,byli sebevědomější,zdravější a nezávislejší.Úkolem společnosti je dát seniorům možnost vytvořit si náhradní životní program v postproduktivním věku a zároveň vytvořit platformu pro sociální kontakt s vrstevníky a poskytnout bezpečný servis formou poskytovaných poraden a služeb pro ty, kteří je potřebují či se bez nich neobejdou. Všechny tyto organizace budou své aktivity prezentovat v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů, které budou zahájeny v úterý 30.9.2014 INFO DNEM v sále Přítomnost Domu odborových svazů , nám.W.Churchilla 2,Praha 3 / zadní trakt budovy/ od 10-16 hodin s cílem, dát pražské seniorské veřejnosti možnost se lépe zorientovat v nabídce aktivizačních programů a služeb. 

INFO DEN O AKTIVITÁCH A SLUŽBÁCH PRO SENIORY,

30.9.14 od 10-16 hodin v sále Přítomnost Domu odborových svazů ,nám.W.Churchilla 2,Praha 3


10-10.30 h Centrum celoživotního vzdělávání 10.30-11 h Diakonie
11-11.30 h Kavárna Saturnin-kurz o Kyberprostoru
11.30-12 h Fresh senior
12-12.30 h ČVUT-U3V Tajemství mikrosvěta
12.30-13 h Cesta ke zdraví a Nordic walking /Právě teď/
13-13.30 h Život 90
13.30-14 h Sdružení na ochranu nájemníků
14-14.30 h Senior Fitnes
14.30-15 h Remedium
15-15.30 h Svaz důchodců Praha
15.30-16 h ČSTPMJ /trénování paměti/

Po celou dobu bude individuálně poskytovat cenné rady Klub zdravé výživy La vie, všechny prezentující organizace také nabídnou veřejnosti své propagační materiály.

 

1.října 2014 se bude konat několik akcí

Fresh senior Festival od 11-18 hodin v okolí Písecké brány s bohatým programem,zazpívá Petr Spálený s Miluškou Voborníkovou,Petra Černocká,koncert Tata Bandu a několik divadelních představení, tvůrčí dílny, tanec, soutěže.

Seniorfitnes pořádá od 9 hodin akci na hřišti Sabat v Troji,kde v 11 hodin všichni vystartují na pochod s hůlkami /Nordic walking/ do Botanické zahrady,jejíž prohlídka bude pro účastníky zdarma

Centrum celoživotního vzdělávání zahajuje školní rok v Kulturním domě Ládví a studenti se mohou zapsat od 8-16 hodin do mnoha kurzů i získat vstup zdarma na doprovodné aktivity

Život 90 pořádá v Národním divadle benefiční představení “Jakobín” od 18.30 h.,patronkou večera je paní Věra Čáslavská 

 

2. října 2014

Rada seniorů ČR pořádá parlamentní konferenci o Kvalitě života seniorů v ČR pod záštitou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny ČR s mezinárodní účastí /jen pro zvané/

3. října 2014

pořádá Právě teď o.p.s. Podzimní toulky po Vyšehradě-seniorský pochod Nordic walking ,sraz na stanici metra C, stanice Vyšehrad ve 13.15 h

4.října 2014

pořádá Život 90 dopoledne na Výstavišti v Holešovicích populární běh seniorská míle, dále běh prarodičů s vnoučaty na 160 m i procházku pro seniory s doprovodem

Krajská rada seniorů hlavního města Prahy pořádá slavnostní koncert Pražského salonního orchestru ve Smetanově síni Obecního domu od 15 hod- zbylé vstupenky budou k dispozici na Info dnu 30.9. v sále Přítomnost DOS