Plzeňský kraj

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Předseda krajské rady:  JUDr. Miloslav Hora 

 

 

Sídlo:
Tomanova 5
4. poschodí – výtah je k dispozici
301 00 Plzeň
telefon: 377 421 619
mail: rscr-plzenskykraj@seznam.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí  10.00  -  13.00 hodin
Středa    9.00  -  12.00 hodin

PORADNA:
V sídle krajské rady v úředních hodinách.
Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 377 421 619

 

Příspěvky