Mezinárodní konference Rady seniorů o seniorské participaci

Poslední ze svých největších akcí letošního roku absolvovala Rada seniorů dne 29.11. 2019, kdy po třech letech uspořádala mezinárodní konferenci na téma Stav seniorské participace na rozhodování věcí veřejných v ČR. Jejím cílem bylo zhodnotit aktuální stav, porovnat se stavem v roce 2016, podívat se, jak participace funguje v zahraničí a Rada seniorů ČR hodlala také nastolit otázku, zda stejně, jako odbory mají právo zastupovat pracující, jsou akceptovány a částečně i financovány, by měly mít stejná práva a povinnosti  i velké seniorské organizace.  Samotnou akci zahájil přesně v 9,30 hodin prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., který posléze působil jako již tradičně v roli moderátora konference.

Na konferenci, která se konala v pražském hotelu Olšanka zavítal i premiér ČR Andrej Babiš, který k přítomným seniorům také promluvil. Jeho řeč trvala téměř půl hodiny, senioři jej ale naslouchali s velkým zájmem. Po něm s prezentací vystoupil předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes, který zhodnotil aktuální stav participace seniorů na věcech veřejných, srovnal stav s rokem 2016, představil způsob uznání a financování střechových odborových organizací a vysvětlil, proč podobný model Rada seniorů požaduje i v případě střechových organizací seniorských a seznámil přítomné ještě s dalšími požadavky, které považují senioři za zrovnoprávnění společenského postavení mezi generacemi.

Premiér Babiš, jak bývá jeho zvykem, navzdory nabitému programu a nervozitě svého doprovodu obratem reagoval, vyzval předsedu Rady seniorů, co má udělat, sdělil, s čím pomoci nemůže sám a co naopak vyřešit pomůže a za potlesku ve spěchu opustil sál tak rychle, že si jej zájemci se foyer nestihli ani vyfotit.

Následovalo vystoupení předsedy evropské seniorské asociace EURAG Dirka Jarré, který poděkoval za pozvání a mimo jiné ve svém projevu zmínil, že senioři by měli mít možnost spolurozhodovat zejména o věcech, které se jich týkají. Po něm se ujal slova Ján Lipianský, šéf Jednoty důchodců na Slovensku. Vysvětloval, co Jednota důchodců vydobyla pro seniory na Slovensku zejména v Radě vlády pro stárnutí populace, kde prostě zástupci starší generace nemohou být přehlasováni a je to logické, neb se tam řeší věci, které se seniory souvisí. Po něm se svou prezentací vystoupil viceprezident EURAGu Jaap Van der Spek. První blok pak měla uzavřít ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která se však omluvila z důvodu nemoci, zastoupila ji poslankyně Alena Gajdůšková, která zmínila nutnost mezigenerační solidarity, bez níž není sociální smír, který je zas základem pro fungování ekonomiky. Za velký úspěch i Rady seniorů označila fakt, že se zvýšil počet seniorů v zastupitelstvech různého typu. Vzhledem k tomu, že do obědové přestávky ještě nějaký čas zbyl, předstoupila před publikum ještě zástupkyně francouzských seniorů Monika Epsteinová. Po jejím příspěvku zbylo pár minut času k dotazům, což přítomní využili k tomu, aby se na konkrétní věci (například výše věku pro odchod do důchodu a zohlednění pohlaví nebo počtu vychovaných potomků) se obrátili zejména na zahraniční hosty. Po pauze na oběd přednesla svou prezentaci polská zástupkyně. Další sérii dotazů začal předseda krajské Rady seniorů Jihočeského kraje Bohumil Bezemek s výzvou, aby se EURAG zasadil o to, aby v celé Evropě měli evropsší senioři stejná práva i podmínky. Dirk Jarré mu odvětil, že to v podstatě není možné, neboť Evropská unie má striktní pravidla a vše se řídí evropskou smlouvou. Na půdě Unie jako takové tedy není možné cokoli prosadit, lze to pouze prostřednictvím europoslanců nebo prostřednictvím výborů jednotlivých zemí. Ale není možné, aby to ovlivnili zástupci EURAGu. Odpověď na otázku doktora Bezemka tedy je, že to záleží na poslancích a vládách jednotlivých zemí.

Projev premiéra ČR na mezinárodní konferenci o seniorské participaci – klikněte zde

Prezentace předsedy RS ČR Zdeňka Pernes klikněte zde

prezentace Francie

prezentace Polsko

Prezentace Nizozemsko Japp Van der Spek