SLOVO PŘEDSEDY RS ČR KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky,vážení senioři,

dnes je 1. září a všichni rozvažujeme využití 75 % slev v železniční a v autobusové dopravě. Jde o velkou věc, která ale má alternativu také na městské a obecní úrovni. Ano, o dalších seniorských benefitech rozhodneme 5. a 6. října při komunálních volbách. A nejenom o nich. Říjnové komunální volby rozhodnou o výstavbě seniorského bydlení, která je silně zanedbána, o dalším rozvoji terénních sociálních služeb, o kvalitní lékařské péče v městských nemocnicích, o další výstavbě městských Domovů pro seniory, kterých je stále málo a v neposlední řadě rozhodnou také o rozvoji a podpoře městských klubů důchodců i městských Rad seniorů při organizování volnočasových, vzdělávacích, sportovních a turistických aktivit. Od kandidujících politických stran a hnutí Rada seniorů České republiky požaduje:

  • finanční dostupnost nájmů v městských nájemních bytech pro osamocené seniorky a seniory,

  • výstavbu městských malometrážních bytů a bytů s pečovatelskou službou pro seniorskou populaci,

  • městskou hromadnou dopravu zdarma pro osoby starší 70 let a alespoň 75 % slevy pro osoby starší 65 let,

  • 50 až 70 % seniorské slevy v městské kultuře, vzdělávání, v městských bazénech, lázních a zoologických zahradách,

  • podporu a rozvoj „senior taxi“ se slevou dopravních tarifů,

  • rozvoj bezplatných poraden pro seniorskou populaci,

  • důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů v každém městě a obci.

Seniorskou volební podporu kandidujícím politickým stranám a hnutím doporučujeme důsledně a uvážlivě vybírat podle výše uvedených požadavků. Buďte obezřetní a nevolte nikoho z těch, kteří sliby už jednou, či vícekrát dali a potom je nesplnili. Řada z nich skrývá svoji nedůvěryhodnost v jiných, nebo nově založených politických stranách a hnutích.

Dle rozhodnutí 3. sjezdu a červencového kolegia Rady seniorů ČR vstupujeme do říjnových komunálních voleb aktivně. Podpořte prosím v Mostě Aloise Malého místopředsedu Rady seniorů ČR a předsedu krajské Rady seniorů Ústeckého kraje, v Jívové u Olomouce Milenu Hesovou předsedkyni krajské Rady seniorů Olomouckého kraje, v Hradci Králové Janu Frohlichovou vedoucí bytových poraden pro Královéhradecký a Pardubický kraj, v Ostravě Milana Fabiána bývalého předsedu krajské Rady seniorů Moravskoslezského kraje a v Plzni Stanislava Tyšera předsedu městské Rady seniorů. Jde o zkušené a odpovědné funkcionáře, kteří pro společnost a seniorskou populaci mnoho vykonali.

Vážené seniorky, vážení seniořiu příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů 2018 si dovoluji poděkovat každému ze 2 415 000 příjemců starobních penzí za pomoc rodině a společnosti. Mám velkou radost z toho, že Rada seniorů ČR prosadila historicky nebývalé benefity. Přeji Vám pevné zdraví, úctu, důstojný a spokojený život. Současně ale naléhavě vyzývám k osobní účasti a odpovědnosti při říjnových volbách. Věřím, že svoji občanskou povinnost splníte.

S pokorou a úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR