Dvanáct let poradny pro seniory v Hradci Králové a několik vět závěrem

V zimě slavil profesor Solich 90. narozeniny a při této příležitosti poslal svůj příspěvek i do časopisu Doba seniorů. Byl otištěn v březnovém vydání. Pan profesor Solich se v něm ohlížel za svým dvanáctiletým působením v bezplatné poradně v Hradci Králové. Znění tohoto textu nyní přinášíme v plném znění.

Rada seniorů ČR – vrcholová organizace seniorské skupině hnutí plní vůčí nejstarší skupině obyvatelstva řadu úkolů. Nejde jen o hájení zájmů, připomínky k zákonům, ale také skupině v běžném životě poradit.

Na základě zahraničních zkušeností, ověřených zejména po založení organizace Svazu důchodců ČR i u nás, založila RSČR regionální poradny a to na základě zásady „Senioři radí seniorům.“ Jde o osvědčenou metodu – souznění generace, která staví na obdobných komunikačních systémech a vzájemného porozumění.

První poradna byla díkykrajské radě a pomoci tehdejšího hejtmana založena v r.2005 v královéhradeckém kraji.

Zkušení pracovníci pod mým vedením, převzali porady v oblasti sociálně –zdravotní,

právní a bytové . Přehled porad přinášíme :

Činnost sociální a zdravotní poradny spočívala zejména v odpovědích na dotazy o zvyšování důchodu, vdovský a vdovecký důchod, odškodnění úrazu, přiznání postavení ZTP a ZTP-P, úhrada za pobyt v lázeňských zařízeních, nárok na lázeňskou péči, dotazy na operace, předpisy na brýle, přepočet důchodu apod. Díky velmi dobré informační činnosti v sociální péči a ve všech složkách zdravotnictv počet klientů s dotazy v této poradně klesají navrhujeme poradnu spojit a to nejlépe s poradnou právní.

Činnost bytové poradny spočívala zejména v odpovědích na dotazy o vyúčtování elektřiny, plynu a dalších služeb, rozúčtování služeb v rámci společenství vlastníků jednotek, daň z nabytí či převodu nemovitosti, daň z nemovitosti, náhrada škody, problémy se zvířaty v domě, hluk v domě, ochranná pásma, příspěvky na bydlení, výměny bytů, výpovědi z nájmu bytu, zvyšování nájemného, návrhy nových nájemních smluv, domovní řády, trvalý pobyt ve vztahu k nájemnímu poměru.

Činnost právní poradny spočívala zejména v odpovědích na dotazy o dědictví, závěti, vydědění, nájem či koupě bytu a související otázky, majetkové vztahy po uzavření manželství, po rozvodu, majetkové vztahy obecně, exekuce majetku, spory o majetek, vztahy v rámci společenství vlastníků jednotek, kupní a darovací smlouvy, odstoupení od smlouvy, problémy v domě, v zahrádkářské kolonii, darovací daň, daň z převodu nemovitosti, členství v bytovém družstvu a pod. Prakticky již odpadly restituční věci a snížil se počet dotazů na pracovně- právní problémy.

V letech 2006 – 2017 navštívilo poradnu 5260 seniorů a seniorek a přijalo 21% porad zdravotně –sociálních (4 hod.týdně), 56,7 % porad právních ( 12 hod.týdně ) a 23,3 % porad bytových (4 hod. týdně).

Počet klesá zejména v oblasti sociálně – zdravotní , kdy se zlepšila zřejmě práce lékařů a lékárníků – jen necelých 14 % z celkového –počtu klientů 275 r. 2017. Je patrné, že jednotlivé roky se liší podle vydaných nových předpisů a problémů.

Závěrem dovolte ještě několik vět. Předně bych chtěl zdůraznit význam seniorských

organizací – jsou potřebné a nutné – nejhorší je totiž ztráta rodiny, manželky aj. I senioři kladou na to důraz a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Kluby, kroužky a samozřejměi větší organizace až po Rady seniorů kryté zákonem jsou jistou náhradou.

Také společnost ba neměla na seniory zapomínat a mladší generace k tomu vést.

Poznal jsem to nejen na seminářích a v odborné literatuře, ale především v řadě rozhovorů v poradně. Potřebujeme hodně funkcionářů a to rozdílného charakteru , zde nejde o politické pracovníky, ale o dobré vedoucí různých oborů v činnosti seniorů.

Další co bych ještě chtěl zdůraznit, je poděkoval všem, opravdu všem, se kterými jsem se v seniorské organizaci na vyšší funkci či nižší úrovni setkal. Bylo to se zájmem, obětavosti, udělat něco pro druhého a to lbezplatně a bez ohledu na čas. Těch negativních jevů je méně a jsou vyrovnány těmi, kteří si tuto práci váží a jsouza tuto často i dobrovolnou činnost vděční.

Co je nutno pro život seniorů zlepšit:

  • Zvyšovat. organisovanost v zájmových sdruženích seniorů.

  • Ve větších místech vznik Domů seniorů.

  • Rozšířit odběr seniorských novin.

  • Zapojením seniorů do společnosti odstraňovat jejich pocit osamělostii.

Prof.Dr.Jan Solich, emerizní profesor Univerzity Karlovy

Bývalý 1.místopředseda RS ČR 2005 -2009

Bývalý předseda Svazu důchodců 2002 – 2008

Vedoucí regionální poradny RS ČR Hradec Králové 2005 – 2017