Výroční volební schůze Svazu důchodců Žďár nad Sázavou

Zahájení schůze obohatilo vystoupení souboru Žďáráček pod vedením pí. ředitelky Foralové a p. Pavla Schmidta. Bylo to veselé a příjemné setkání s mládím a senioři je ocenili upřímným potleskem.

Vedení schůze se ujala jednatelka výboru p. M. Ambrožová. Obsáhlou zprávu o třech letech práce výboru přednesla předsedkyně Svazu, p. M. Benešová. Připomněla zájezdovou činnost, týdenní pobyty v tuzemsku i zahraničí, taneční večery, táboráky, sportovní úspěchy – například umístění našich sportovců v celostátní soutěži, kde získali čtvrté místo z 24 soutěžících družstev. Upozornila na snahu připravit tak pestrou činnost, aby většinu z 850 členů Svazu program zaujal. Starosta města p. Z. Navrátil ocenil práci naší organizace, připomenul význam spolupráce i výhled na příští období. P. předsedkyně poděkovala za dobrou spolupráci s představiteli města i finanční pomoc nejen Města Žďár n.S. , ale i obcí Hamry n.S., Velké Losenice a Vepřové.

 

Rozloučili jsme se s členy výboru a revizní komise, kteří končí svou činnost většinou ze zdravotních

důvodů. Odcházející  A. Šindelář, H. Grigarová, J. Keřová, I. Krňanský  a A. Limlová obdrželi poděkování a malý dárek. Zvolen byl nový výbor a revizní komise. Věříme, že i v novém složení se nám podaří naplňovat heslo Svazu důchodců – Aby člověk nikdy nebyl sám.

 

Článek napsala Marie Neugebauerová, členka výboru SDČR ve Žďáře n/S.

Foto Jan Havlíček, člen výboru SDČR ve Žďáře n/S.