Sportovní den pro ženy, seniory a děti

Tuto akci poprvé uspořádala TJ Sokol Brodek u Přerova v sobotu 18.března 2017 v sále sokolovny Sportovní den pro ženy, seniory a děti. Účelem této akce bylo dostat starší lidi – seniory, ale i ženy a děti do tělocvičny cvičit. I když to byla první akce TJ Sokol, tak překvapením bylo, že přišlo přes 50 dospělých osob, většinou žen.
Program byl naplánován na celý den. Dopoledne cvičily ženy pod vedením odbor- ných lektorů z Centra pohybu Olomouc, TJ Sokol Přerov základní cviky, latino dance, cvičení s balanční fitness pomůckou a cvičení s taneční obručí.
Podle informací organizační mladé vedoucí Hany Ministrové, odpoledne svičily děti s obručí, s balanční pomůckou a se švihadly. Děti byly rozděleny podle věkových kategorií. Největší zájem odpoledne byl o cvičení sebeobrany pro děti i dospělé. Všichni přítomní měli možnost si sebeobranu vyzkoušet přímo na žíněnce s lektory.
Tato akce, která byla velmi dobře organizována přitáhla lidi do tělocvičny a dokázala, že když je dobře připravena, tak lidé přijdou. Všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky. Cvičení přispělo k utužení zdraví a byla dobrou přípravou na jaro. Celá akce se konala za podpory městyse Brodek u Přerova a drobných sponzorů.

Foto Jan Teimer, Brodek u Přerova