Jednání Rady seniorů s vedením České televize

Ředitel ČT Petr Dvořák
Po roce a několika dnech se sešly v sídle ČT na Kavčích horách ve čtvrtek 6. dubna 2016 delegace Rady seniorů a České televize. Po přivítání se všech zúčastněných se oproti předchozím letům pokračovalo poněkud netradičně. Slova ujal programový ředitel ČT Milan Fridrich, který si připravil prezentaci, kde byl zachycen nejen průměrný věk televizního diváka, ale také věkový průměr u jednotlivých programů ČT, z čehož bylo jasně vidět, že nejvyšší průměrný věk mají diváci programu ČT 24, a to 61,8 roku. Ředitel Fridrich shrnul tedy, že seniorský divák je pro Českou televizi velmi důležitým a evidentně i věrným divákem.
Po něm se ujal slova předseda Rady seniorů Dr. Zdeněk Pernes, který poděkoval za přijetí, ocenil připravenou prezentaci, a pak shrnul další rok spolupráce slovy, že vzhledem ke změně kontaktní osoby bohužel nebyla tak plynulá a bezproblémová jako v roce předchozím, a že v podstatě 8 měsíců nefungovala. Na to zareagoval ředitel zpravodajství Petr Mrzena se zjišťováním stavu aktuálního a s prosbou, aby byla spolupráce hodnocena častěji třeba prostřednictvím mailu. Poté vysvětlil představitelům Rady seniorů, proč nemohly být některé náměty zpracovány a věnoval se tomu, co televizi v letošním roce čeká. Předseda Pernes zas informoval o stěžejních akcích Rady seniorů, jako je3. sjezd, mezinárodní sportovní hry a oslavy Mezinárodního dne seniorů.
Poté si vzal slovo místopředseda pro bytové a sociální záležitosti Ing. Milan Taraba, který upozornil nedostatek propagace valorizací důchodů, hovořil k zákonu o sociálním bydlení a informoval o zkreslení informací k němuž došlo v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva o nárocích majitelů bytů. Po něm hovořil statutární místopředseda Ing. Oldřich Pospíšil, a to zejména o Turistiádě, kterou členská organizace Rady seniorů – svaz důchodců – chystá na rok 2018. Opět zopakoval požadavek na pořad speciálně pro seniory, který z obrazovek zmizel, a zároveň předal vedení televize podrobnější návrh na pořad, zpracovaný scénáristou Vítem Olmerem a pozastavil se i u televizních poplatků.
Generální ředitel ČT Petr Dvořák navázal na Oldřicha Pospíšila s tím, že je třeba problém poplatků vidět v širších souvislostech a že on již několik let volá po nápravě stavu, kdy televizní poplatek hradí především starší diváci, zatímco mladá generace využívá faktu, že nevlastní televizní přijímač, tudíž poplatky neplatí, avšak vysílání sleduje na jiných médiích. Poté informoval o tom, co televize připravuje za velké projekty a debatovalo se o tom, do čeho a jak by se mohli zapojit i senioři.

Místopředseda JUDr. Roubal poté upozornil na paradoxní situaci některých seniorů. V případě, že vlastní byt, jsou v podstatě milionáři, nicméně tito milionáři mají často problém poplatit všechna vydání s bydlením spojená a často jim zbývají velmi malé částky na živobytí a další náklady. Tento paradox považuje za námět pro televizi, s čímž přítomní souhlasili.

Problematice diabetu a nutnosti osvěty se věnoval Ing. Horák, člen předsednictva Rady seniorů a předseda svazu diabetiků.

Rada seniorů_Mrzena_analýza_Senioři ve vysílání ČT 2016

Rada seniorů_ppt M. Fridrich_Vysílání ČT pro seniory