30. VÝROČÍ KLUBU SENIORŮ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Oslava se konala 27.března 2017 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě za účasti 80 členů. Dostavila se i řada hostů např. předseda ÚR SDČR pan Oldřich Pospíšil, starosta Nového Města pan Michal Šmarda, místostarosta pan Stanislav Marek, členka KRSD paní Emílie Benešová a další.

Připomněli jsme si čtyři období klubu, kdy ve funkcích předsedkyň pracovaly tyto dámy:

Marie Hamžová, Blanka Krupicová, Alena Albrechtová a Mgr. Libuše Topinková. Mezi jednotlivými projevy vystoupili žáci ZŠ z ulice Leandra Čecha /zacvičily mladé gymnastky a sourozenci Horváthovi zorganizovali kvíz o znalosti našeho města/. Za dlouholetou aktivní práci ve výboru obdrželi poděkování členové současného výboru, aktivní spolupracovníci i někteří z bývalých funkcionářů.

Při vystoupení hostů zazněla slova chvály za aktivitu v seniorském věku a příslib podpory v dalších letech.

Členky klubu pak zazpívaly 3 národní písničky, na elektrofonické varhany je doprovodil Vlastimil Svoboda.

Po občerstvení následovala volná zábava, zpěv a tanec.

Akce se vydařila, moc jsme si vážili přítomnosti některých 90 letých bývalých členek. S chutí se pustíme do další práce.

Za seniory: Mgr. Libuše Topinková

Foto: BcA. Kryštof Benoni