Konference KRS Jihočeského kraje


Funkční období Krajské rady seniorů Jihočeského kraje se naplnilo. Přišel čas na krajskou konferenci, a spolu s ní i na volbu nového vedení. Dlouholetý šéf Jihočeského kraje Václav Minařík již nekandidoval, nicméně zůstává za ním spousta odvedené práce, za kterou je zcela jistě třeba, mu poděkovat.
Na konferenci si našel cestu i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes.
Do čela Krajské rady byl zvolen JUDr. Bohumil BEZEMEK.
Zpráva o činnosti
Prohlášení
Usnesení