Posezení s muzikou a opékáním špekáčku

V krásném prostředí dvorku Infocentra pro seniory ve Strakonicích se uskutečnilo . pro seniory města Strakonice Posezení s muzikou a opékáním špekáčku.  Opékaní se ujal Libor Hlávka a s obsluhu zajistil Stanislav Fabiánek, kterým patří velké poděkovaní. Pozdravit a zahájit setkání přišel pan starosta města Strakonice Břetislav Hrdlička. Velký dík patří městu, Infocentru pro seniory a Komisi pro seniory města Strakonice za akce , které  připravují pro seniory.

Marcela Štveráková