STANOVISKO RS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.

Rada seniorů ČR zaslala ministerstvu práce a sociálních věcí své STANOVISKO RS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. K návrhu zákona vznesla několik připomínek. Kompletní stanovisko najdete v příloze,

Stanovisko RS ČR