Stanovisko RS ČR k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb.

 

Rada seniorů zaslala  své stanovisko k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů. K této vyhlášce má Rada seniorů připomínku.

Stanovisko RS ČR