Stanovisko RS ČR k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů

RS ČR zaslala své stanovisko k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů. K této vyhlášce má Rada seniorů zásadní připomínku.

Kompletní stanovisko najdete zde - Stanovisko k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 229-2008 Sb